Mork kraftverk

Aktuelt om Mork kraftverk


Flomtest av dam og inntak på Mork

Flomtest av dam og inntak på Mork

Da er flommen i full gang på Mork kraftverk i Lærdal. I går kveld var nivået på en 10-årsflom, og det er godt å se at konstruksjonen ser ut til å tåle de enorme kreftene godt. Også sideelva Kolda (som vi altså ikke får lov til å bruke til kraftproduksjon) får fritt og godt spillerom over det spesialbygde inntaket.
Full fart med dam- og inntaksbygging i Mork

Full fart med dam- og inntaksbygging i Mork

På Mork er tiden utnyttet godt til å bygge en krevende inntaks- og damkonstruksjon på dette prosjektet. Konsesjonskrav gjør at sidebekken Kolda som kommer ned ved tunnelutslaget ikke skal tas inn i kraftverket, men ledes forbi. For å unngå svært lange omveier med tunnelen ble løsningen å bygge et langt inntakskammer som Kolda får lov til å flyte fritt over, mens dammen bygges rett oppstrøms. På grunn av manglende fjell i bunnen av elva, samt at elva ved flom har hatt tendens til å være sterkt steinførende, er det lagt et omhyggelig prosjekteringsarbeid i å finne gode og tette damløsninger som ikke blir ødelagt av den neste steinførende flommen. Det er derfor valgt en sterkt plastret løsmassedam der tettekjernen er utvidet til to betongvegger med tilhørende støttevegger og bunnplate som er adskilt med en sterk overfallsrist. Vannet skal da etter planen fortsette ned til kraftverket, mens eventuell stein ruller videre ned elva.

Gjennom vinteren og framover de neste ukene mens vannulempene er håndterbare, jobbes det intensivt med å bygge så mye som mulig av dammen ferdig.

Betongarbeider i gang på kraftstasjonen i Mork

Betongarbeider i gang på kraftstasjonen i Mork

Etter å ha tilpasset terrenget til framtidig TBM-boring og etablering av kraftstasjon har vi nå startet med betongarbeider i utløpskanalen på Mork kraftverk. Det er en forholdsvis stor stasjon til småkraftverk å være! Bildet viser utsprengt grop til utløpskanalen.

Mork kraftverk

Ligger i Erdalen i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet består av TBM-boret tunnel, kraftstasjon i dagen, samt et inntak. Mork eies av Hafslund E-CO.  Les mer om prosjektet på NVEs nettsider.

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 240 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 10 MW
(tilsvarer 10 000 panelovner)
Årlig produksjon: 42,2 GWh
(tilsvarer 2110 husstander)
Kontaktperson: Svein Halveg

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Besøks- og postadresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo