Mork kraftverk

Aktuelt om Mork kraftverk


Mork kraftverk idriftsatt

Mork kraftverk idriftsatt

I dag fikk vi satt i drift vårt største kraftverk så langt, vårt tredje så langt i år og vårt 37. kraftverk totalt! 42 rene nye fornybare GWh hvert eneste år i mange år framover kommer til å bli produsert i Mork kraftverk i Lærdal. Det er nok til å dekke kraftbehovet til drøyt 2000 eneboliger.

Kraftverket ligger godt skjult i Erdal langs den gamle fjellvegen mellom Lærdal og Aurland. På grunn av til dels store vannføringer med kraftig steintransport, er det lagt ned betydelig arbeid for å sikre en sikker og driftsvennlig dam- og inntakskonstruksjon. Vannveien på 3 kilometer er i sin helhet presisjonsboret med vår Ø2,8 m tunnelboremaskin gjennom et knallhardt granittfjell. Som følge av valget av tunnelboremaskin i stedet for tradisjonelt sprengt tunnel, ble massedeponeringen redusert med 3/4 og tunnelens CO2-avtrykk redusert med 7/8!

Takk til Hafslund Eco for oppdraget og lykke til med driften i årene framover!

TBM-gjennombrudd i Mork

TBM-gjennombrudd i Mork

Etter en knallhard kamp gjennom 3 km med granitt kom Snøhvit ut med et perfekt gjennomslag 13/11-2021. Et utslitt borehode og en støvete TBM skal nå få litt omtanke før vi gyver igang med neste prosjekt, Øvre Kvemma kraftverk – også i Lærdal.

Flomtest av dam og inntak på Mork

Flomtest av dam og inntak på Mork

Da er flommen i full gang på Mork kraftverk i Lærdal. I går kveld var nivået på en 10-årsflom, og det er godt å se at konstruksjonen ser ut til å tåle de enorme kreftene godt. Også sideelva Kolda (som vi altså ikke får lov til å bruke til kraftproduksjon) får fritt og godt spillerom over det spesialbygde inntaket.

Full fart med dam- og inntaksbygging i Mork

Full fart med dam- og inntaksbygging i Mork

På Mork er tiden utnyttet godt til å bygge en krevende inntaks- og damkonstruksjon på dette prosjektet. Konsesjonskrav gjør at sidebekken Kolda som kommer ned ved tunnelutslaget ikke skal tas inn i kraftverket, men ledes forbi. For å unngå svært lange omveier med tunnelen ble løsningen å bygge et langt inntakskammer som Kolda får lov til å flyte fritt over, mens dammen bygges rett oppstrøms. På grunn av manglende fjell i bunnen av elva, samt at elva ved flom har hatt tendens til å være sterkt steinførende, er det lagt et omhyggelig prosjekteringsarbeid i å finne gode og tette damløsninger som ikke blir ødelagt av den neste steinførende flommen. Det er derfor valgt en sterkt plastret løsmassedam der tettekjernen er utvidet til to betongvegger med tilhørende støttevegger og bunnplate som er adskilt med en sterk overfallsrist. Vannet skal da etter planen fortsette ned til kraftverket, mens eventuell stein ruller videre ned elva.

Gjennom vinteren og framover de neste ukene mens vannulempene er håndterbare, jobbes det intensivt med å bygge så mye som mulig av dammen ferdig.

Mork kraftverk

Ligger i Erdalen i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet består av TBM-boret tunnel, kraftstasjon i dagen, samt et inntak. Mork eies av Hafslund E-CO.  Byggingen startet i 2020 og avsluttes vinteren 2022.

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 240 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 10 MW
(tilsvarer 10 000 panelovner)
Årlig produksjon: 42,2 GWh
(tilsvarer 2110 husstander)
Kontaktperson: Svein Halveg

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum