REALISERER KRAFTVERKSDRØMMEN

FLEKSIBLE SAMARBEIDSFORMER

NØKKELFERDIGE KVALITETSANLEGG

ERFAREN KRAFTUTBYGGER

BYGGER TIL FASTPRIS

PROSJEKTER

Sammen med fallrettighetseiere eller andre prosjekteiere over hele landet bygger vi kraftverk. Les mer om prosjektene vi har under utvikling og bygging, og det vi tidligere har bygget.

HVORDAN VI JOBBER

Vi utfordrer vedtatte sannheter, tenker helhetlig fra dag én, prosjekterer og realiserer kraftverksdrømmen. Ved å følge våre verdier – Engasjert, Trygg og Personlig – skaper vi verdier og ren fornybar energi.

SAMARBEIDSMODELL

For oss er det viktig å vite hva som er viktig for deg. Vi har ulike modeller å tilby avhengig av din risikovilje. Se mer om hva vi kan tilby her.

SISTE NYHETER

Offisiell åpning av Tverrelvi og Bjørndalen kraftverker

Åpent hus – velkommen til kraftverk!

Mork kraftverk idriftsatt

Nye 42 GWh levert i Lærdal

Tverrelvi kraftverk idriftsatt

Sammen med nabokraftverket Bjørndalen som ble idriftsatt i desember har NGK sørget for nye 20 GWh i Teigdalen i Voss

Husvollåe kraftverk idriftsatt

Levert før tid og under budsjett – viktig bidrag i Tinn kommune

Oppstart boring på Øvre Kvemma

Snøhvit i gang med sitt tredje vannkraftprosjekt

Orienteringsmøte om Gullbergelva kraftverk

Ny utbygging av NGK – denne gang i Åfjord, Trøndelag

Ringledning i hus på Husvollåe

Oppstart el-mek montasje på Husvollåe kraftverk

Montasje av ringledning på Røvassåga

Den 24 tonn tunge ringeledningen på Røvassåga er under montasje.

Norsk Grønnkraft utvikler nye småkraftverk for Forte Vannkraft

Norsk Grønnkraft utarbeider detaljplan for tre konsesjonsgitte småkraftverk for Forte Vannkraft.

Norsk Grønnkraft® har erfaring siden 2004 med utvikling, bygging og drift av vannkraftverk (se referanser). Vannkraftverk er ren fornybar energi, en god utnyttelse av naturressurser og gir gode løsninger for mange nærmiljøer. Samtidig er det et godt bidrag til næringslivet lokalt og regionalt både i utbyggingsfasen og driftsfasen.

Norsk Grønnkraft ble i 2014 skilt i et utbyggingsselskap og et driftsselskap. Driftsselskapet er nå fusjonert med Småkraft og idriftsatte kraftverk bygget av Norsk Grønnkraft driftes og eies nå av Småkraft.

I desember 2022 ble virksomheten til Norsk Grønnkraft overtatt av Hywer. Nye prosjekter og alle ansatte er med videre i Hywer.

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum