REALISERER KRAFTVERKSDRØMMEN

FLEKSIBLE SAMARBEIDSFORMER

NØKKELFERDIGE KVALITETSANLEGG

ERFAREN KRAFTUTBYGGER

BYGGER TIL FASTPRIS

PROSJEKTER

Sammen med fallrettighetseiere eller andre prosjekteiere over hele landet bygger vi kraftverk. Les mer om prosjektene vi har under utvikling og bygging, og det vi tidligere har bygget.

HVORDAN VI JOBBER

Vi utfordrer vedtatte sannheter, tenker helhetlig fra dag én, prosjekterer og realiserer kraftverksdrømmen. Ved å følge våre verdier – Engasjert, Trygg og Personlig – skaper vi verdier og ren fornybar energi.

SAMARBEIDSMODELL

For oss er det viktig å vite hva som er viktig for deg. Vi har ulike modeller å tilby avhengig av din risikovilje. Se mer om hva vi kan tilby her.

SISTE NYHETER

Rørlegging i Røvassdalen

Stor aktivitet i Røvassadalen

Husvollåe kraftverk – bygg og anlegg

Det graves og bygges på Husvollåe kraftverk

Hinøgla i full drift

4 kubikk i sekundet gjennom turbinen

Rørlegging i Voss

I Bjørndalen i Voss legges det rør!

Oppstart av rørgate på Røvassåga

Det er stor aktivitet på rørgata på Røvassåga.

Klart for rørlegging og stasjonsbygging i Bjørndalen

Hinøgla satt i drift

Hafslund Eco har fått et splitter nytt kraftverk!

Godt igang på Husvollåe

Bygg- og anleggsarbeid godt i gang på Husvollåe

Brobygging på Røvassåga

Snart kjørbart til Røvassåga kraftstasjon!

Fagervollan 2 og 3

NGK skal utvikle Fagervollan, ca. 60 GWh i Rana kommune sammen med Statskog

Norsk Grønnkraft® har erfaring siden 2004 med utvikling, bygging og drift av vannkraftverk (se referanser). Vannkraftverk er ren fornybar energi, en god utnyttelse av naturressurser og gir gode løsninger for mange nærmiljøer. Samtidig er det et godt bidrag til næringslivet lokalt og regionalt både i utbyggingsfasen og driftsfasen.

Norsk Grønnkraft ble i 2014 skilt i et utbyggingsselskap og et driftsselskap. Driftsselskapet er nå fusjonert med Småkraft og idriftsatte kraftverk bygget av Norsk Grønnkraft driftes og eies nå av Småkraft.

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo