Hvordan vi jobber

Grunnleggende i vår måte å jobbe på er våre verdier engasjert, trygg og personlig. All vår adferd skal være basert på dette.

I vårt engasjement ligger også en viss utålmodighet – et sterkt ønske og en sterk vilje til at ting skal gå raskt og effektivt. Dette medfører av og til motbør, men stort sett synes de fleste det er artig når det er litt trøkk.

I møtet med andre prosjekteiere eller grunneiere ønsker vi å være løsningsorienterte og kompetente. Vi forsøker å finne modeller og kommersielle løsninger som er realistiske, rettferdige og som gjør at vi skaper vinn-vinn-situasjoner. Vi har ikke tro på at én modell passer alle, men har et vell av ulike måter å jobbe sammen på. Kreativitet og fleksibilitet i samarbeidsmodellene er vår styrke og er nok hovedårsaken til at vi i en årrekke har blitt enige med både grunneiere og mindre prosjektutviklere, men også større profesjonelle aktører som Statskog og NTE.

Ta gjerne kontakt for å høre om hvordan du som grunneier kan leie ut vannfallet og risikofritt få oss til å bygge (leie-modell) eller om du ønsker å ta all risiko og hyre oss inn til å bygge for deg (eie-modell), eller en mellomting der risikoen deles. På samme måte inviteres du som prosjekteier til å diskutere mulige samarbeidsløsninger med oss for å få realisert prosjektet ditt.

 

Engasjert
Engasjementet vårt er helt avgjørende for vår virksomhet. I en konservativ bransje der mange er vant til «det tar den tiden det tar» kommer du ingen vei uten engasjement.
Trygg
Slapp helt av; vi vet hva vi gjør, vi gjør som vi sier, det blir som avtalt. Du kan rett og slett stole på oss – vi er rettferdige, ærlige, klare og åpne med deg.
Personlig
Vi har tro på de personlige relasjonene og de interesserte menneskene. Derfor har vi bare medarbeidere – ingen motarbeidere. Personene betyr alt.

Vi valgte NGK Utbygging som vår rammeavtaleleverandør på utbygging av kraftverk fordi vi opplever at de har bred erfaring, solid gjennomføringsevne og gode referanser.

Ivar Asbjørn Lervåg

Energisjef, Statskog Energi AS

I et hvert utbyggingsprosjekt er det i prosjekteringsfasen grunnlaget for et godt prosjekt legges. Det er her man kan gjøre de gode valgene, finne de riktige løsningene og spare de store kostnadene. Vi har – i motsetning til våre konkurrenter – valgt å satse tungt på inhouse kompetanse i denne fasen. Dette har vist seg å være et strategisk viktig og riktig valg. Bare de siste årene har vi bygget eller har under bygging seks kraftverk som våre konkurrenter ikke har fått lønnsomme. På flere av de kutter vi investeringskostnaden per årlig produsert kilowattime med rundt 30 %.

Hva er det så vi gjør annerledes enn andre? Vi tenker enkelhet og økonomi fra dag 1. Vi har kompetanse i eget hus rundt helhetlig kraftverksdesign – hva som fungerer og ikke, hva som er kostbart og ikke. Dette gjør at vi kan ta raske beslutninger på kompliserte og helhetlige problemstillinger på tvers av ulike tekniske, økonomiske og juridiske fagfelt. I tillegg er vi selv dypt nede i detaljene hva gjelder bygg- og anleggsprosjektering. Bortsett fra noen nødvendige beregninger og myndighetspålagte rapporter fra tredjeparter, er en kraftverksutbygging for oss i all hovedsak konsulentfri sone.

Hvordan vi jobber

Figuren over viser hvordan vi jobber tett med vår rammeavtaleleverandør Spetals Verk på turbindesign og hvordan vi skaffer oss terrengdata gjennom laserscanninger for å kunne prosjektere kraftverksprosjektene i detalj. Vi prosjekterer det aller meste selv, som deretter brukes som underlag til detaljplaner og tekniske planer til NVE og forespørsler til bygg- og anleggsbransjen.

Har du fallrettigheter eller allerede fått konsesjon? Ta kontakt i dag!

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum