I dag fikk vi satt i drift vårt største kraftverk så langt, vårt tredje så langt i år og vårt 37. kraftverk totalt! 42 rene nye fornybare GWh hvert eneste år i mange år framover kommer til å bli produsert i Mork kraftverk i Lærdal. Det er nok til å dekke kraftbehovet til drøyt 2000 eneboliger.

Kraftverket ligger godt skjult i Erdal langs den gamle fjellvegen mellom Lærdal og Aurland. På grunn av til dels store vannføringer med kraftig steintransport, er det lagt ned betydelig arbeid for å sikre en sikker og driftsvennlig dam- og inntakskonstruksjon. Vannveien på 3 kilometer er i sin helhet presisjonsboret med vår Ø2,8 m tunnelboremaskin gjennom et knallhardt granittfjell. Som følge av valget av tunnelboremaskin i stedet for tradisjonelt sprengt tunnel, ble massedeponeringen redusert med 3/4 og tunnelens CO2-avtrykk redusert med 7/8!

Takk til Hafslund Eco for oppdraget og lykke til med driften i årene framover!