Snøhvit - vår Ø2,8m TBM

Aktuelt om vår TBM


Salvasskardelva kraftverk satt i drift!

Salvasskardelva kraftverk satt i drift!

Etter en lang og tung prosjektgjennomføring med særdeles mange utfordringer underveis ble Salvasskardelva kraftverk i dag satt i drift. Det kreves sterk grad av pågangsmot og gjennomføringsevne å bygge et kraftverk under de rådende forhold, og vi er stolte over at prosjektet nå er idriftsatt.

Kraftverket har en krevende beliggenhet både med tanke på klimatiske forhold og lange avstander uansett hva du skal ha tak i. Kraftverket har en tunnel på 2,8 km som er boret med TBMen vår Snøhvit, og det er faktisk verdens nordligste TBM-drevne tunnel. Forsinkelser fra TBM-leverandør og entreprenør blir spesielt utfordrende med krevende vintre som forrige vinter der vårflommen ikke er over før frosten igjen setter inn.

Vi vil spesielt takke vårt TBM-crew i Entreprenørservice, effektive betongarbeidere i Fjellbygg og ikke minst vår mangeårige trofaste samarbeidspartner Spetals Verk som med fleksibilitet og kompetanse gang på gang idriftsetter kraftverk umiddelbart etter at vannveien lar seg fylle med vann.

Inntaksbygging vinterstid

Gjennomslag med TBM

Gjennomslag med TBM

En utrolig viktig milepæl for oss ble nådd i dag! Med centimeterpresisjon traff TBMen vår Snøhvit det ferdigstøpte inntaket på Salvasskardelva kraftverk i Bardu i dag. Etter et hav av mekaniske utfordringer, ugjestmilde vinterforhold og med et helt nystartet selskap er endelig den 2,8 km lange tunnelen ferdig etter et knapt år med driving. Tunnelen er den nordligste TBM-tunnelen i verden på 68,6 grader nord. Nå skal TBMen trekkes ut og transporteres videre ned til det ventende prosjektet Mork i Lærdal. Etter å ha løst de største mekaniske problemene har vi god tro på en vesentlig kortere gjennomløpstid på det neste prosjektet på 3 km.

Takk til alle som har bidratt med kløkt, tæl, styrke og vilje for å nå denne milepælen!

 

TBMen passerer 2000 m i Troms

TBMen passerer 2000 m i Troms

I NGK er vi opptatt av å holde hjulene mest mulig i gang i disse korona-tider. På Salvasskardelva har vi foreløpig unngått for store konsekvenser av lokale karantenebestemmelser ved at anleggsområdet defineres som karantenested – og at man følgelig kan jobbe i karantenetiden. Dette er fornuftig all den tid det er ingen eller svært liten kontakt med andre folk uansett på dette anleggsstedet. Smittevernstiltak i ulike land er svært viktige, men det er også helt avgjørende at fornuftige smittefrie arbeidsplasser kan holdes i gang så mye som mulig.

Vårt eminente TBM-crew innleid fra Entreprenørservice har jobbet seg gjennom krevende vinterforhold og svært mange og store mekaniske utfordringer de siste månedene. I dag passerte TBMen milepælen 2000 meter og om noen få måneder er vi ferdige med tunnelen på 2800 m. Prosjektet er på mange måter banebrytende og sannsynligvis er det den nordligste TBM-tunnelen som er borret. I verden.

 

Inntaksbygging og tunnelboring går fremover

Inntaksbygging og tunnelboring går fremover

Inntaksbyggingen på Salvasskardelva er nå godt i gang. Langveggene er støpt opp 3,5 m opp fra bunnplata. I løpet av de neste ukene støpes innerveggene og luka inn.

Snøhvit har nå gjort unna det meste av innkjøringsperioden. Maskinen har bevist at den virkelig kan bore da det forrige uke ble boret 34 m på et 12- timers skift! Vi gleder oss til fortsettelsen!

Montert transportbånd og inntaksbygging

Montert transportbånd og inntaksbygging

Gjennom sommeren har Snøhvit boret seg 115 m inn i fjellet slik at transportbåndstrukturen kunne monteres på utsiden av påhugget. Transportbåndet er nå montert og hever seg ca 5 m over bakkenivå. Transportbåndstrukturen har 500 m med transportbånd per kassett. Det betyr at hver 250 m må det trekkes og vulkaniseres nytt bånd. Inne på selve TBMen bygges det på nye ruller for transportbåndet som boltes i tunneltaket.

Etter en lang vinter setter byggentreprenør på mandag i gang med inntaksbyggingen

Tunnelboring i gang på Salvasskardelva

Tunnelboring i gang på Salvasskardelva

Forrige uke var en meget spennende uke på Salvasskardelva med både turbinmontasje og oppstart av vår TBM, Snøhvit.

Det har vært en krevende prosess for å montere maskinen for første gang, men med hjelp av et erfarent og hardtarbeidende mannskap fra Entreprenørservice AS er nå TBMen i gang med boringen.

Det er hittil boret ca 7 m. Boringen går rolig for seg nå i starten for å teste at alt utstyret fungerer som det skal. Når det er boret ca 14 m kan TBMen ta sine første tak med gripperne.

Snart klart til boring og turbinmontasje på Salvasskard

Snart klart til boring og turbinmontasje på Salvasskard

De siste ukene har det blir jobbet iherdig med montering og testing av TBMen. Det har resultert i at første del av boringen begynner i neste uke. Det blir da boret ca. 100 m før resten av transportbånd strukturen monteres.

Parallelt med montering og testing av TBM har det blitt arbeidet med kraftstasjonen. Det er nå klart til at de første turbindelene kan monteres. Spiraltromma på 10 tonn monteres allerede mandag med montasje av innløpsrør, hovedventil og demontasjeboks påfølgende dager.

De første delene til Snøhvit har ankommet Salvasskardelva

De første delene til Snøhvit har ankommet Salvasskardelva

14.mai ankom hoveddelene til TBMen vår, Snøhvit, til Salvasskardelva. Toten-Transport AS har stått for transporten helt fra Italia som må sies å ha gått veldig bra. Delene som i går ble losset var kutterhodet, kutterhode støtten og hovedbjelken. Delen som blir losset i bildene er hovedbjelken der også gripperene henger på. Monteringen er nå for fullt i gang og de neste ukene vil det komme flere lastebiler med deler til site.

Montering av startjigg til TBM

Montering av startjigg til TBM

I disse dager monteres startjiggen som TBMen  skal skyve fra for å begynne å bore inn i fjellet. Startjiggen er en stålkonstruksjon i 6 deler som boltes sammen og boltes til betongplaten under. TBMen griper seg fast i en «push frame» og presser seg inn i fjellet. På denne måten kan vi begynne å bore helt uten behov for å sprenge ut en starttunnel.

I neste uke begynner hoveddelene til TBMen å ankomme anlegget!

TBM’en snurrer i fabrikk

TBM’en snurrer i fabrikk

Fabrikktest av vår Ø2,8m TBM «Snøhvit» er nå gjennomført i Narni, Italia. Neste uke starter transportene opp til Norge og Bardu. Sammen med vårt håndplukkede crew med tilsammen nær 200 års TBM-erfaring ansatt hos vår partner Entreprenørservice er vi ivrige på å komme igang med montasje og idriftsettelse av TBMen og en effektiv boring av tunnelen til Salvasskardelva kraftverk.

Testkjøring av kutterhodet til Snøhvit under FAT

I full drift forventer vi at mannskapet vårt med Snøhvits 600 tonn med skyvekraft fordelt på 19 stk 17 toms kuttere klarer inndrifter på mellom 700 og 1000 meter i måneden.

Etter Salvasskardelva i Bardu står Mork i Lærdal for tur, og deretter et par andre prosjekter vi har i egen portefølje. Går alt etter planen vil vi være klare for ytterligere prosjekter i løpet av 2020.

Robbins klassiske gullhjelmer markerer ferdigstillelse av maskinen.

Om Snøhvit

Snøhvit er tunnelboremaskinen vår som på sikt skal redusere kostnadene ved vannveier i fjell betydelig. Maskinen borer med en diameter på 2,8 m og trenger noe plass ved påhugg, men med tidlig involvering og planlegging er det meste løsbart. Forventet framdrift er mellom 150 og 300 meter i uka med full drift (4 skift). Maskinen yter om lag 600 tonns trykk på fjellet og ved hjelp av 19 stk 17 tommers kuttere bores fjellet i stykker og massene transporteres ut på et transportbånd. Etter endt boring rygger maskinen tilbake gjennom tunnelen den har laget, og egner seg følgelig for prosjekter uten veiankomst til inntak.

Maskinen er en Main Beam Hard Rock Open Gripper fra The Robbins Company. I samarbeid med Entreprenørservice AS har vi rekruttert TBM-mannskap fra øverste hylle og med en samlet TBM-erfaring på over 200 år.

Se småkraftverk under bygging med TBM


KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo