Vår historie

Norsk Grønnkraft ble stiftet som et dedikert småkraftselskap av fire energiselskaper (E-CO, Glitre, Akershus og Østfold) på østlandet i 2004. Hensikten med selskapet den gang var å samle eiernes posisjoner innenfor småkraft – enten dette var idriftsatte kraftverk eller prosjekter, og samtidig skape en plattform for videre vekst innenfor småkraft. Ideen var å skape et fokusert selskap som kunne videreforedle verdiene innenfor småkraft på en bedre måte enn det eierne – med sitt fokus på store kraftverk – var i stand til hver for seg.

De første årene var preget av en rekke oppkjøp og noen utbygginger, og i 2008 hadde vi 20
kraftverk spredt fra Lindesnes i sør til Trøndelag i nord. Ved årsskiftet 2008/2009 ble selskapet Elkem Fornybar Energi innfusjonert, og antall ansatte, prosjekter og kraftverk ble økt. Elkem var også på eiersiden en periode på to år.

Fokuset ble i større grad flyttet over fra drift og oppkjøp til bygging av nye småkraftverk, og vi gikk inn i en periode med blant annet å bygge seks nye kraftverk i Nordland, og tilsvarende mengde andre steder i landet. Et av disse kraftverkene var Kvassteinåga i Elsfjord, Nordland, som ble historisk som følge av at kraftverket ble tildelt det første elsertifikatet i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet i starten av 2012.

I sammenheng med tøffere rammebetingelser i form av lave kraftpriser og høye utbyggingskostnader / nettinvesteringer og et stadig mer komplekst driftsbilde med 33 kraftverk i drift, valgte vi i 2014 å dele selskapet i to: et spesialisert driftsselskap og et spesialisert utbyggingsselskap. De industrielt orienterte  energiselskapene som var på eiersiden valgte å selge driftsselskapet med 33 kraftverk i drift til enda mer langsiktig pensjonskapital i form av fond administrert av Hamburg-baserte Aquila Capital, mens de fortsatt er på eiersiden i utbyggingsselskapet NGK Utbygging AS.

NGK Utbygging AS er i dag et lettbent, kompetent, spisset og engasjert selskap dedikert for utbygging av kraftverk. Vi har vårt primære fokus på vår kjernekompetanse rundt helhetlig prosjektering av kraftverk og prosjektledelse. Vi har en portefølje av prosjekter som vi bygger ut løpende etterhvert som de offentlige tillatelsene tildeles. I tillegg har vi en rammeavtale med Statskog Energi om å bygge ut deres prosjekter. I stadig større grad opplever vi også at andre energiselskap, småkraftutbyggere og grunneiere tar kontakt med oss for å få realisert sine prosjekter.

Vårt handtverk er å utfordre det etablerte, tenke enkelhet og økonomi fra dag én for å redusere utbyggingskostnad og utbyggingstid. Vi går imidlertid aldri på akkord med kvaliteten, og fokuset på HMS er sentralt i alt vi gjør. For oss er dette kunst. Kraftverkskunst.

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum