Mork kraftverk

Aktuelt om Mork kraftverk


Betongarbeider i gang på kraftstasjonen i Mork

Betongarbeider i gang på kraftstasjonen i Mork

Etter å ha tilpasset terrenget til framtidig TBM-boring og etablering av kraftstasjon har vi nå startet med betongarbeider i utløpskanalen på Mork kraftverk. Det er en forholdsvis stor stasjon til småkraftverk å være! Bildet viser utsprengt grop til utløpskanalen.

Utbyggingen av Mork er i gang

Utbyggingen av Mork er i gang

I Lærdal er anleggsentreprenør Oskar Brugrand AS i gang med utbyggingen av Mork kraftverk. Siden kraftverket ligger langs den naturskjønne Aurlandsvegen er det en fordel om så mye som mulig av anleggsaktiviteten gjennomføres utenfor den verste turistsesongen.

Eksisterende Tyri bru skal oppgraderes med nye bjelker under og påstøp oppå slik at den tåler belastningen med anleggstrafikken. Dette blir en varig løsning til glede for veieier Lærdal kommune og veiens framtidige brukere. Dette oppgraderingsarbeidet starter relativt snart.
Ned til plassering av dam og inntak er vi godt i gang med adkomsten.

Mork kraftverk

Ligger i Erdalen i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet består av TBM-boret tunnel, kraftstasjon i dagen, samt et inntak. Mork eies av Hafslund E-CO.  Byggingen startet i 2020 og avsluttes vinteren 2022.

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 240 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 10 MW
(tilsvarer 10 000 panelovner)
Årlig produksjon: 42,2 GWh
(tilsvarer 2110 husstander)
Kontaktperson: Svein Halveg

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum