Om oss

NGK Utbygging AS er et spesialisert kraftutbyggingsselskap lokalisert i Oslo. Vår virksomhet består av å finne gode prosjekter, inngå avtaler med lokale grunneiere/rettighetshavere, omsøke de nødvendige offentlige tillatelsene, prosjektere, kjøpe inn, bygge og idriftsette kraftverk typisk i størrelsen 2 – 10 MW.

Vår forretningsmodell er basert på å kapitalisere på utvikling- og utbyggingsrisiko framfor den langsiktige inntjeningen av grønn fornybar energi. Etter en suksessfullt idriftsettelse og noen måneder drift, overlater vi drift- og eieransvaret til en langsiktig eier, slik at vi igjen kan fokusere på neste utbyggingsprosjekt. Slike langsiktige eiere kan være investorer. energiselskap, pensjonsfond, eller private grunneiere.

Folkene i vår lille organisasjon har de siste årene bygd og idriftsatt et tyvetalls småkraftverk, og er således blant de mest erfarne i landet. Erfaringen medfører valg av gode, effektive og sikre løsninger for hvert nytt prosjekt som vi bygger. Vi eies av de fire større energiselskapene Akershus Energi, E-CO Energi, Glitre Energi og Østfold Energi i østlandsområdet.

Norsk Grønnkraft ® – merkenavnet – er delt med selskapet Norsk Grønnkraft AS. NGK Utbygging AS ble fisjonert ut fra Norsk Grønnkraft AS i 2014, slik at Norsk Grønnkraft AS ble et rent driftsselskap som eide ferdige kraftverk. Norsk Grønnkraft AS ble etter fisjonen solgt til Aquila Capital sent i 2014, og det ble etablert en rammeavtale mellom partene på nye kraftverk slik at begge selskapenes forretningsmodell ble sikret de neste årene. I dag er vår hovedkunde fortsatt Aquila Capital, som er et Hamburg-basert forvaltningsselskap som investerer ganske tungt i norsk vannkraft med nederlandsk pensjonskapital og tysk forsikringskapital.

NGK Utbygging AS har en egen prosjektportefølje av om lag 300 GWh i småkraftprosjekter som vi ønsker å realisere. Det aller meste av denne avventer imidlertid foreløpig de nødvendige offentlige tillatelser. Derfor er vi alltid interessert i å diskutere med grunneiere og prosjekteiere som nye prosjekter.

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum