På Mork er tiden utnyttet godt til å bygge en krevende inntaks- og damkonstruksjon på dette prosjektet. Konsesjonskrav gjør at sidebekken Kolda som kommer ned ved tunnelutslaget ikke skal tas inn i kraftverket, men ledes forbi. For å unngå svært lange omveier med tunnelen ble løsningen å bygge et langt inntakskammer som Kolda får lov til å flyte fritt over, mens dammen bygges rett oppstrøms. På grunn av manglende fjell i bunnen av elva, samt at elva ved flom har hatt tendens til å være sterkt steinførende, er det lagt et omhyggelig prosjekteringsarbeid i å finne gode og tette damløsninger som ikke blir ødelagt av den neste steinførende flommen. Det er derfor valgt en sterkt plastret løsmassedam der tettekjernen er utvidet til to betongvegger med tilhørende støttevegger og bunnplate som er adskilt med en sterk overfallsrist. Vannet skal da etter planen fortsette ned til kraftverket, mens eventuell stein ruller videre ned elva.

Gjennom vinteren og framover de neste ukene mens vannulempene er håndterbare, jobbes det intensivt med å bygge så mye som mulig av dammen ferdig.