Ansatte / Kontakt

I Norsk Grønnkraft er vi en gjeng som synes det er gøy å bygge kraftverk, og vi bygger ca ett kraftverk per ansatt per år. Dette er mulig gjennom et kraftig fokus, mange års strømlinjeforming av prosesser og kompetanse, effektiv bruk av samarbeidspartnere og sterkt engasjerte medarbeidere. Vi har mange eksempler på at vi har realisert prosjekter som andre har gitt opp. Et av disse var Nyvikelva i Røyrvik kommune, noe som fikk NTE-sjefen til å komme med utsagnet til høyre under åpningen av kraftverket.

Noe du lurer på? – Ta direkte kontakt med riktig person under.

Å bygge småkraftverk – det kan NGK Utbygging!

Kenneth Brandsås

Adm.dir., NTE Energi

Rune Skjevdal

Rune Skjevdal

Daglig leder

Rune har bygget kraftverk siden 2006, da Elkem startet en fornybarsatsing. Gjennom selskapsendringer (fusjon og fisjon) er han nå i NGK Utbygging uten egentlig å ha skiftet jobb. Foruten å lede selskapet jobber Rune med kunder/nye prosjekter, myndighetskontakt, samt økonomiske og juridiske oppgaver.

Tidligere har Rune jobbet med forretningsutvikling i SINTEF og økonomi i Elkem.

Tlf. 970 22 014
E-post: rs@ngku.no

Stian Løbø Aaker

Stian Løbø Aaker

Prosjektmedarbeider

Stian startet å bygge kraftverk da han sommeren 2017 kom fra skolebenken og ble kollega med Endre, Svein og Rune. Stian er i dag prosjektleder på flere prosjekter og med spesielt fokus på bygg, vassdragsteknikk og TBM-drift.

Før han ble med i NGK Utbygging tok Stian en bachelor som byggingeniør på Høyskolen i Sør-Trøndelag og master i vassdragsteknikk på NTNU Gløshaugen.

Tlf. 976 63 870
E-post: sla@ngku.no

Svein Halveg

Svein Halveg

Utbyggingsleder

Svein har bygget kraftverk siden 2004 i Luster Energiverk og ble kollega med Rune i 2007. Han har bred og allsidig erfaring fra utbygging av kraftverk. I tillegg til å ha et overordnet ansvar for alle utbyggingsprosjektene er han særlig aktiv i prosjekterings- og kontraheringsfasen, samt idriftsettelsesfasen på alle kraftverk.

Tidligere har Svein jobbet 20 år i Luster Energiverk, herav 10 som daglig leder.

Tlf. 957 79 301
E-post: sh@ngku.no

Soliman Kandrouch

Soliman Kandrouch

Byggingeniør

Soliman ble med på kraftutbyggingsteamet i NGK Utbygging i 2019. Han er byggingeniør og sørger for at kraftstasjoner, inntak og forankringsklosser er riktig dimensjonert og armert.

Før han startet hos oss jobbet Soliman med tilsvarende problemstillinger innen en rekke bransjer for Multiconsult.

Tlf. 473 53 060
E-post: sk@ngku.no

 

Endre Vik Arset

Endre Vik Arset

Prosjekteringsleder

Endre har bygget kraftverk siden 2010, først på hjemgården på Sunnmøre og fra 2011 sammen med Svein og Rune. Endre prosjekterer kostnadseffektive, brukervennlige, sikre og flotte kraftstasjoner og dammer. I tillegg til å ha hovedansvar for prosjektering, følger han opp byggentreprenørene slik at ingen detaljer blir misforstått.

Tidligere har Endre jobbet som jordbrukssjef, fylkesagronom og med prosjektering i Landbruksbygg.

Tlf. 418 45 939
E-post: ea@ngku.no

Tobias Andersson

Tobias Andersson

TBM-sjef

Tobias jobber for vårt TBM-selskap NGK Boring AS og har jobbet med tunnelboremaskiner siden 2007. Tobias er mekanisk ingeniør fra Universitetet i Halmstad, og har bred erfaring innen problemløsing, drift og ledelse av ulike typer TBMer. Han har erfaring fra blant annet Hallandsås (Ø10,6 m jernbanetunnel), Røssåga (Ø7,23 m vannkrafttunnel) og Ulrikken (Ø9,3 m jernbanetunnel). Tobias leies fast inn av NGK Boring som TBM-sjef.

Joakim Arntsen

Prosjektleder/Forretningsutvikler

Joakim startet å bygge kraftverk i februar 2022. Han jobber med prosjektutvikling av prosjektene fra signert kontrakt fram mot endelig investeringsbeslutning. I tillegg vil han etter hvert bekle rollen som prosjektleder.

Før han startet i NGK har Joakim jobbet 20 år i med vannkraft i Multiconsult – i inn- og utland. Joakim er utdannet siv.ing. maskin og har i tillegg en bachelor i sosialantropologi.

Tlf. 454 87 274
E-post: ja@ngku.no 

Øystein Rafoss

Øystein Rafoss

Prosjektleder

Øystein har bygget kraftverk hele livet og var inntil sommeren 2018 ansatt hos E-CO, en av våre eiere. I dag driver han eget konsulentselskap. Siden 2004 har han bygget kraftverk for Norsk Grønnkraft / NGK Utbygging og det er vel knapt en problemstilling han ikke har vært borti. Øystein leies fast inn av NGK Utbygging som prosjektleder og vassdragsteknisk ansvarlig der det er nødvendig.

Har du fallrettigheter eller allerede fått konsesjon?

Ta kontakt i dag!

    KONTAKT OSS

    E-post: post@ngku.no

    Telefon: 24 02 25 05

    Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum