Faktura / levering

I NGK Utbygging er vi opptatt av å ha raske og effektive prosesser, også innenfor administrasjon. Vi har derfor sluttet med å motta fakturaer per post.

Vi foretrekker å motta EHF-fakturaer (aksesspunkt xledger) da det er det enkleste for alle parter. Dersom du som leverandør ikke har mulighet til å fakturere via EHF, kan du sende faktura via epost til riktig adresse i oversikten under. Fakturaen må ligge som ett vedlegg i PDF til eposten som også må ha ordet «faktura» i emnefeltet. E-posten blir automatisk behandlet og ikke lest, slik at det ikke må gis beskjeder i eposten eller sendes flere vedlegg med samme epost. PDF-dokumentet med fakturaen må følgelig også inneha nødvendig fakturaunderlag i samme fil.

Under følger en oversikt over riktig fakturainformasjon for morselskapet NGK Utbygging AS og datterselskapene hvor selve kraftverksutbyggingen skjer.

De fleste av våre leverandører bruker nå EHF-fakturering. På denne måten sparer både vi og leverandøren administrasjonskostnaden.

Rune Skjevdal

Daglig leder, NGK Utbygging

NGK Utbygging AS

Org. nr. 913 841 735
Fakturaadresse: MB.11642@xledger.net
Lokasjon: Hovedkontor

Røvassåga kraftverk AS

Org. nr. 925 251 887
Fakturaadresse: MB.24789@xledger.net
Lokasjon: Røvassåga kraftverk

Husvollåe kraftverk

(Bygges av NGK Utbygging AS, se over)
Fakturaadresse: MB.11642@xledger.net
Lokasjon: Husvollåe kraftverk
Adresse:

Gullbergelva kraftverk

(Bygges av NGK Utbygging AS, se over)
Fakturaadresse: MB.11642@xledger.net
Lokasjon: Sørdalen, Åfjord

NGK Boring AS (TBM-selskapet vårt)

Org. nr. 920 539 823
Fakturaadresse: MB.17801@xledger.net
Lokasjon: For tiden på Øvre Kvemma kraftverk

Mork kraftverk

(Bygges av NGK Utbygging AS, se over)
Fakturaadresse: MB.11642@xledger.net
Lokasjon: Mork kraftverk

Tverrelvi kraftverk

Byggherre: Teigdalskraft AS
Org. nr:  926 009 761
Fakturaadresse: MB.26366@xledger.net
Lokasjon: Tverrelvi kraftverk
Adresse: Teigdalsvegen 976
5707 Evanger

Hinøgla kraftverk

(Bygges av NGK Utbygging AS, se over)
Fakturaadresse: MB.11642@xledger.net
Lokasjon: Hinøgla kraftverk

Bjørndalen kraftverk

Byggherre: Teigdalskraft AS
Org. nr:  926 009 761
Fakturaadresse: MB.26366@xledger.net
Lokasjon: Bjørndalen kraftverk
Adresse: Fannadalsvegen 153
5707 Evanger

Øvre Kvemma kraftverk

Byggherre: Øvre Kvemma kraftverk AS
Org. nr: 927 640 104
Fakturaadresse: MB.28529@xledger.net
Lokasjon: Øvre Kvemma kraftverk

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum