I Norsk Grønnkraft har vi i en lengre periode jobbet med å kutte kostnadene på kraftverksutbygginger. Et av de temaene som vi har jobbet mye med det siste året er vannvei i fjell. Tradisjonell sprenging er relativt dyrt i Norge og for småkraftformål er også det utsprengte tverrsnittet unødvendig stort og ulempene med overskuddsmasse unødvendig stort. Boring med en fornuftig diameter har derfor vært noe vi har sett nærmere på i det siste året. Vi har også samarbeidet med Norhard AS på Grytendal kraftverk der de for første gang har boret tunnel med en diameter på 1500 mm.

For større diametere, flatere strekninger og lengre tunneler har vi imidlertid sett utenfor Norges land og har det siste året lagt ned betydelig arbeid i å forstå godt nok hvilke muligheter og utfordringer som ligger innenfor tunnelboremaskinenes verden. Etter mange runder med tekniske og praktiske avklaringer med de største TBM-leverandørene i verden, har vi nå signert en avtale med Ohio-baserte The Robbins Company om levering av en såkalt High Performance Main Beam Open Gripper TBM med diameter 2800 mm. Maskinen bygges i Italia og leveres i Norge i starten av 2019.

 

– Som byggherre er det et litt uvanlig steg for oss – og en betydelig investering – å gå til innkjøp av en slik maskin. Imidlertid er det slik at det er vi som byggherre som har prosjektene og markedskunnskapen og dermed er best i stand til å vurdere markedsrisikoen. Det gir oss også muligheten til å avskrive maskinen over flere prosjekter – og følgelig senke kostnaden per meter boret tunnel, sier daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging AS. Vi vil bruke maskinen til å realisere lavere kostnader på prosjektene våre, men vil etter hvert også kunne ta på oss oppdrag for andre byggherrer.

Robbins er pionéer i tunnelborebransjen og laget sin første maskin i 1952. Fra spesielt på 70- og 80-tallet, men også fra nyere tid, har Robbins god og omfattende erfaring fra boring til vannkraftformål i norske fjell. For oss som tradisjonell byggherre er det ekstra trygt at Robbins også går inn sammen med oss på eiersiden i vårt nystartede boreselskap NGK Boring AS. Det vitner om engasjement og vilje til å få til gode løsninger. – Vi gleder oss til både å levere maskinen og å få være med i den videre driften av boreselskapet, sier leder av Robbins norske avdeling Sindre Log og toppsjef Lok Home samstemt.

For å drifte TBMen har vi inngått et samarbeid med Entreprenørservice AS. Entreprenørservice er en spesialistentreprenør som blant annet borer sjakter til vannkraftbransjen. Gjennom sin eier Skanska har de i tillegg også personell med erfaring fra drift av TBMer. – Vi gratulerer NGK U med signeringen, og ser virkelig fram til å være med på dette spennende eventyret, sier avdelingsleder Hans Reinert Flaten i Entreprenørservice.

Finansiering til maskinen er sikret gjennom Norsk Grønnkrafts mangeårige bankforbindelse, Danske Bank.

Se hvordan en slik maskin fungerer: