Etter at OED etter 20 måneders behandlingstid i januar kom fram til at vår anke på NVEs avslag om økning av slukeevne måtte tas til følge, har det vært høyt tempo i forberedelsene til prosjektet.

Prosjektet ligger høyt til fjells inn mot svenskegrensen i Sørfold kommune rett nord for Fauske. Det er fortsatt en del snø igjen i området, og i forrige uke brøytet vi opp veien inn til området. Vi starter utbyggingen nå, og gjør det vi klarer i inneværende år før snøen og vinteren igjen gjør det umulig å drive anleggsvirksomhet. Neste år ferdigstiller vi prosjektet – inklusive en tunnel boret med vår nye tunnelboremaskin! Det blir vanvittig kult!

Veiski skal produsere rundt 22 GWh årlig når det er ferdig, hvilket tilsvarer forbruket til om lag 1100 husstander. Prosjektet føyer seg inn i rekken av prosjekter som NGK Utbygging har overtatt fra andre kraftverkseiere og -utbyggere rundt omkring i landet. Også dette prosjektet blir realisert til en vesentlig lavere kostnad enn budsjettet til tidligere eier.