I flott vintervær ble Veiski kraftverk i Sørfold kommune satt i drift 17.februar.

Byggingen av kraftverket har bydd på mange utfordringer spesielt med vær og beliggenhet. Det har blant annet vært snøskavler på 14 m og orkan styrke i vindkastene. NGK Utbygging AS er godt fornøyd med at kraftverket nå er satt i drift.  Kraftverket skal produsere 22,3 GWh i årene fremover, tilsvarende forbruket til ca 1100 husstander i året.

Turbin er levert av Spetals Verk, elektroarbeider er levert av Oppland Elektro. Byggarbeider er utført av Fjellbygg AS, anleggsarbeidet er utført av LH anlegg AS og tunnelarbeidene er utført av Bleikvassli Gruber AS.

Bilde tatt av innntaket