De siste ukene har det blitt jobbet iherdig på Veiski. Turbintromma, innløpsrør, hovedventil og sugerør ble alle montert i løpet av en og en halv uke av Spetals Verk! Fjellbygg har nå armert ferdig innløpskloss og generatorfundament som støpes inn i morgen. Det er dermed klart til at generatoren kan fraktes opp til Veiski. Veien opp til Veiski er en vanskelig og utfordrende fjellvei med flere hårnålssvinger som i det siste er blitt utbedret av Brødrene Haddeland AS for å kunne frakte opp generatoren. Samtidig med generatorinnheising skal også veggene til huset monteres ila. neste uke. Veiski prosjektet går en spennende uke i møte!