I starten av denne veka var det veggmontasje på kraftstasjonen i tillegg til inspeksjon frå NVE på anleggsområdet

Ferdig monterte vegger

 

NVE på inspeksjon langs rørtraseen