God vei er viktig for rask fremdrift. Her oppgraderes den gamle veien opp mot inntak.

Dronebilde av anlegssområdet. Kraftstasjon blir plassert ved grustak midt i bildet. Adkomstveg er synlig oppover i terreng.