Salvasskardelva kraftverk er det første prosjektet der TBMen vår skal bore tunnel. Da er det godt å ha med ekspertise i form av NGK Borings egen Tobias Andersson. Under befaring på anlegget ble det diskutert hvordan riggområdet burde utformes med plass for transportbånd, verksted og diverse konteinere med utstyr. TBMen ankommer Salvasskard i februar 2019, men riggområdet gjøres klart inneværende år. Selve riggområdet blir omtrent 85 m langt og 10 m bredt! Innslaget blir omtrent 6 m under fjellhyllen i bildet.