Sandneselva ligger i Masfjorden, rett utenfor Bergen. Her regner det mye og ofte, noe som gjør arbeidene med inntak utfordrende.
Byggentreprenør H. Sandvik AS er ved godt mot. Snart starter de på kraftstasjonen, slik at de kan bygge mellom inntak og kraftstasjon ut fra vær-og vannforholdene. Frode Haugsvær har lagt 36 rør, med god hjelp fra Lindås VVS og har god fremdrift.
NVEs miljøtilsyn deltok på befaring av anlegget og kunne melde om at det så bra ut og at anleggsdriften går etter konsesjonsgitte forutsetninger.
Grunneieren er også delaktig i prosjektet, og stilte på eget initiativ opp med full lunsj med dessert til byggemøtet.