I Lærdal er anleggsentreprenør Oskar Brugrand AS i gang med utbyggingen av Mork kraftverk. Siden kraftverket ligger langs den naturskjønne Aurlandsvegen er det en fordel om så mye som mulig av anleggsaktiviteten gjennomføres utenfor den verste turistsesongen.

Eksisterende Tyri bru skal oppgraderes med nye bjelker under og påstøp oppå slik at den tåler belastningen med anleggstrafikken. Dette blir en varig løsning til glede for veieier Lærdal kommune og veiens framtidige brukere. Dette oppgraderingsarbeidet starter relativt snart.
Ned til plassering av dam og inntak er vi godt i gang med adkomsten.