Det er hektisk byggeaktivitet i den ligge grenda Brekkhus i Voss Herad. NGK Utbygging AS startet bygging av Tverrelvi i januar i år, og nå er betongelementene som utgjør vegger i kraftstasjonen heist på plass.
Det vil mye bygge og anleggsvirkskomhet på Brekkhus denne sommeren, da det skal legges rørgate og bores en liten tunnel på over 1 km opp til inntaket i Tverrelvi.
Arbeidene utføres av GBS entreprenør som har ca. 6 mann i sving nå, men ser for seg 10-15 arbeidere på det mest hektiske i sommer.

NGK har også startet bygging av Bjørndalen kraftverk, 1 km lenger inn i dalen fra Tverrelvi.
Bjørndalen er planlagt bygget på rekordtid og skal idriftsettes før jul 2021, mens Tverrelvi blir i løpet av vinter 2022.