Tverrelvi kraftverk med sine drøyt 13 GWh årlig produksjon ble i dag idriftsatt i Teigdalen i Voss. Sammen med nabokraftverket (Bjørndalen) er nye 20 GWh nok til å forsyne 1000 husstander i en tid der både Norge og verden skriker etter ny kraft. Kraftverket utnytter et fall på 480 høydemeter gjennom en helforet presisjonsboret tunnel på knappe 1100 meter helt usynlig gjennom ville vestlandsfjell. Med 50 bars trykk spruter vannet gjennom fire dyser på en peltonturbin fra Spetals Verk. Selve idriftsettelsen gikk takket være høy kompetanse, strålende innsats og godt samarbeid mellom alle aktører på et par hektiske dager.

Tusen takk til GBS, Norhard, Spetals Verk, Oppland Elektro og sist, men ikke minst, til grunneierne i Teigdalen som ga oss tilliten til å bygge disse flotte anleggene. Anleggene vil kunne stå og produsere ren fornybar energi i mange generasjoner framover!