Denne vinteren har vært preget at mye snø og dårlig vær i Nord-Norge. På tross av dette har vi i samarbeid med tunnelentreprenør (Bleikvassli Gruber) og skredeksperter (Skred AS) klart å opprettholde driften på Veiski kraftverk på en sikker måte. Alt av materiell og personell til anlegget må fraktes inn med helikopter. Enkelte uker i vinter har det kun vært korte vinduer med vær som det har vært mulig å fly. Dette har komplisert drivingen av tunnelen, men med god planlegging og fleksibilitet har dette gått bra.

Etter nyttår er det drevet ca 350 m. Tunnelen er drevet med et tverrsnitt på 20 m3 frem til antatt plassering av betongpropp for å gjøre støp av propp og rørlegging enklere. Tunnelen drives gjennom våren og sommeren til utslag på pel 1100.

Resterende arbeid på anlegget som inntaksbygging, rørlegging og ferdigstilling av kraftstasjon starter ikke opp igjen før til sommeren.