I Grytendal jobber Hjelmen AS med innstøping av propprør. Videre skal borehullet fores med GRP rør i 300 meter.
På utsiden jobber Fjelbygg AS med den nedgravde rørgata ned til kraftstasjonen, der Oppland elektro monterer kabler.
Arbeidene pågår for fullt på flere steder på anlegget, Fjellbygg monterer luke på inntaket i disse dager, alt flys opp og monteres for hånd. Det er ikke enkelt når luka veier over 2 tonn.
Anlegget kommer i drift i løpet av sommeren.