I desember 2016 tok NGK-Utbygging AS investeringsbeslutning på bygging av Sigdestad, Fiskløysa og Grytendal kraftverk.
Tilsammen er dette utbygginger på 67 GWh, tilsvarende årsforbruket til 3360 husstander.
Investeringsrammen på disse tre prosjektene er 210 millioner kroner.

Sigdestad ligger i Ålfoten i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Fiskløysa ligger i Lierne kommune, Nord-Trøndelag

Grytendal ligger i Bindal kommune, Nordland fylke.