NVE ga i dag konsesjon til å bygge Mårberget kraftverk i Beiarn i Nordland.
Kraftverket ligger nesten innerst i Beiardalen og skal produsere 12 GWh, nok til å dekke det årlige forbruket til ca. 600 husstander.
Mårberget utnytter vannet i elva Steinåga, og består av borehull igjennom fjell og nedgravd rørgate til kraftstasjonen.


Steinåga nedstrøms planlagt kraftverk.