I NGK er vi opptatt av å holde hjulene mest mulig i gang i disse korona-tider. På Salvasskardelva har vi foreløpig unngått for store konsekvenser av lokale karantenebestemmelser ved at anleggsområdet defineres som karantenested – og at man følgelig kan jobbe i karantenetiden. Dette er fornuftig all den tid det er ingen eller svært liten kontakt med andre folk uansett på dette anleggsstedet. Smittevernstiltak i ulike land er svært viktige, men det er også helt avgjørende at fornuftige smittefrie arbeidsplasser kan holdes i gang så mye som mulig.

Vårt eminente TBM-crew innleid fra Entreprenørservice har jobbet seg gjennom krevende vinterforhold og svært mange og store mekaniske utfordringer de siste månedene. I dag passerte TBMen milepælen 2000 meter og om noen få måneder er vi ferdige med tunnelen på 2800 m. Prosjektet er på mange måter banebrytende og sannsynligvis er det den nordligste TBM-tunnelen som er borret. I verden.