I disse dager jobber vi med taktekking på kraftstasjonen og dambygging.
Inntaket går vi igang med neste uke, og vi satser på godt vær fremover slikt at alt er ferdig til jul.