Vi starter nå utbyggingen av Løkkebø kraftverk i Flora kommune, Sogn og Fjordane. Prosjektet har ligget på vent en stund grunnet uavklarte eiendomsretter. Etter at dette ble endelig avklart i september 2018 har vi gjort det vi kan for å få realisert prosjektet.

I disse dager starter vi fysisk med entreprenøren H. Kvame as på grunnarbeidet. Et borehull leveres ferdig foret av Entreprenørservice AS, mens Spetals Verk leverer den seksstrålers peltonturbinen til anlegget med tilhørende generator, koblingsanlegg og øvrig elmekutstyr

Forhåpentligvis litt mer vannføring på andre deler av året i Løkkebøfossen