Siden oppstarten med hugging i begynnelsen av august har mye skjedd på Bordalselva.
Her er det klart for montasje av elementer på kraftstasjonen, rørgata er lagt ferdig ca. 200 meter og inntaksbyggingen er godt i gang.
Grytnes entreprenør står for betoingarbeidene og Samuelsen Maskin står for anleggsarbeidene. Prosjektering, bygge- og prosjektledelse gjør vi i NGK Utbygging Selv.
Dette er fremdrift i god NGK ånd!

Kraftverket settes i drift i 2020.