Siste del av dammen ble i går støpt på Fiskløysa. Seksjonen ble støpt i en lengde på 18 meter med fiberbetong. Forskalingen rives på mandag, deretter fylles det opp med masser opp- og nedstrøms betongveggen. Det har vært et krevende damprosjekt med fundament på løsmasser, til tider mye vann og lange støpelengder. Alle involverte har gjort en god jobb for å sikre høy kvalitet.