Etter en lang og tung prosjektgjennomføring med særdeles mange utfordringer underveis ble Salvasskardelva kraftverk i dag satt i drift. Det kreves sterk grad av pågangsmot og gjennomføringsevne å bygge et kraftverk under de rådende forhold, og vi er stolte over at prosjektet nå er idriftsatt.

Kraftverket har en krevende beliggenhet både med tanke på klimatiske forhold og lange avstander uansett hva du skal ha tak i. Kraftverket har en tunnel på 2,8 km som er boret med TBMen vår Snøhvit, og det er faktisk verdens nordligste TBM-drevne tunnel. Forsinkelser fra TBM-leverandør og entreprenør blir spesielt utfordrende med krevende vintre som forrige vinter der vårflommen ikke er over før frosten igjen setter inn.

Vi vil spesielt takke vårt TBM-crew i Entreprenørservice, effektive betongarbeidere i Fjellbygg og ikke minst vår mangeårige trofaste samarbeidspartner Spetals Verk som med fleksibilitet og kompetanse gang på gang idriftsetter kraftverk umiddelbart etter at vannveien lar seg fylle med vann.

Inntaksbygging vinterstid