I går idriftsatte vi Røvassåga kraftverk i Rana kommune etter et drøyt års byggetid. Kraftverket produserer 20 GWh, nok til å forsyne 1000 eneboliger med ren fornybar energi. Som en del av prosjektet skal vi også ruste opp eksisterende Storrøvatn minikraftverk (som utnytter deler av samme vannstreng) med moderne styring og minstevannføringssystem utover høsten. Nettet er dessverre ikke ferdig opprustet, men nettselskapet Linea får ferdigstilt sin del av jobben mot slutten av året. Kraftverket er utstyrt med en røsslig peltonturbin fra Spetals Verk som svelger unna nær 6 m3 vann i sekundet. Magne Opland har stått for anleggsarbeidet og MBA Entreprenør har stått for det bygningsmessige. Takk til alle involverte!

De siste 9 månedene har NGK idriftsatt 5 kraftverk som årlig leverer tilsammen 100 GWh.