Rørene til Sigdestad kraftverk – totalt 145 rør med diameter på 1600 mm – kom med en 80 meter lang båt som fikk plass ved kaia til Joker. En mobilkran lastet over rørene på tre semitrailere som kjørte skytteltrafikk ned til rørlageret ved riggplassen på Sigdestad der en gravemaskin og en hjullaster stod klar til å losse kontinuerlig! Logistikken fungerte utmerket og det hele ble foreviget med bilder og filmer fra NGK Utbyggings drone. Sjekk filmen!

 

Lossing fra båten med mobilkran.

 

Lasting videre på semitrailere som kjørte i skytteltrafikk til anleggsområdet.