Rørlegginga er no i gang. I stasjonstomta blir golvet i utløpskanalen støpt denne veka.