I en trang dal i Voss legger nå entreprenøren rør i en tidligere skogsbilvei. Den gamle veien ligger på en fjellhylle i en bratt dal med bratte fjell på alle kanter og elva rett nedenfor. Her sprenges det ut for å få plass til rør, før man legger veien tilbake etterpå.

Dette er den smaleste rørtraseen NGK har bygget uttaler prosjektleder Jon Olav Volden. Her er det aldri bredere inngrep enn opprinnelig veitrase, som maksimalt er 3,5 m bred.
Dette er et bevis på at man kan bygge flotte kraftverk så og si uten nye inngrep i terrenget, da det her allerede var bygget en vei.
Prosjektet byr dog på en masse logistikk, da all masse må transporteres ut og inn mange ganger, i stedet for å legge det til sides som er vanlig når man legger rørgater.

Bjørndalen kraftverk ligger på Brekkhus i Voss og skal ha en produksjon på omlag 6,6 GWh når det står ferdig.

Dumper transporterer ut masse fra tidligere vei. Rørtrase vil legges i veien etterhvert

 

Fornøyd arbeidslag fra GBS entreprenør