Det pågår for tiden stor aktivitet i Røvassdalen. Det er frem til nå blitt bygget ny bru over Røvassåga med ny vei mot kraftstasjonen. Fra 1mai begynte arbeidet med rørtraseen og det har blitt avdekt fjell, sprengt grøft og blitt bygget anleggsvei langs med rørtraseen. Grøfta består av ca 1100 m med fjellgrøft og ca 284 m med grøft i løsmasser. Grøfta er per nå nesten sprengt helt opp til inntaket.  For et par uker siden begynte også rørleggingen i den 1284 m lange traseen. Det er til nå blitt lagt 96 m DN1600 rør. Hele traseen legges med DN1600 rør. Rørgata skal være ferdigstilt innen utgangen av dette året, det blir dermed stor aktivitet utover høsten.

I tillegg til rørleggingen støpes det også i kraftstasjonen. Veggene i utløpskanalen er nå støpt opp slik at tilfylling rundt denne kan begynne. Det skal videre støpes ventilgrop gulv, dekke til montasje av ringledning og ringmur.

Byggearbeidet på inntaket har planlagt oppstart i august. Oppstart av anleggsarbeidet på inntaket starter før sommeren.

Magne Opland er i gang med rølegging

Kraftstasjonen bygges med tårnkran

Utløpskanal i kraftstasjon

Utplassering av inntakskonstruksjon

Avdekt fjellgrøft

Mye håndtering av vann i deler av traseen