Snøhetta Anlegg har nå koblet sammen rørgata så den er ferdig. Kun arrondering og noe overfylling gjenstår før den blir fylt med vann rett etter påske.
Fremdriften går som planlagt med oppstart mot slutten av april/starten av mai.