Rett før jul valgte grunneierne i Myklebust Sameige i Syvde i Vanylven å inngå utbyggingsavtale med oss for prosjektene Røfsdalselva og Helgåa. På under et halvt år prosjekterer vi anleggene, kjører de nødvendige innkjøpsprosesser, finansierer og investeringsbeslutter anlegget. Nå er vi sånn smått i gang med selve utbyggingen som skal være ferdig om et drøyt år.

På Røfsdalselva er det krevende konsesjonsbetingelser med tanke på fiskeinteressene i vassdraget og det er derfor stilt krav om coanda-lignende inntak, fisketrapp, åleleder og relativt høy minstevannsføring. Heldigvis har vi bygget fem coanda-inntak før og drar med oss en del erfaring i designet videre her. Vanylvingen og prosjekteringslederen vår, Endre, har utviklet et godt design som er verifisert av landets fremste eksperter, samt Fylkesmannen – uten kommentarer. Det ligger derfor an til en god sameksistens mellom fisk, ål og kraft i Røfsdalen.