Mandag 3.6.2019 leverte Røfsdalselva kraftverk i Vanylven sine første kWh på nett. Hele prosessen fra grunneieravtalene med de 33 grunneierne ble signert inklusive prosjektering, kontrahering, finansiering og de nødvendige offentlige tillatelsene og bygging av coandainntak med laksetrapp og åleleder, 2,4 km rørgate og en 3,3 MW stor kraftstasjon tok under halvannet år. Det er grunn til å takke alle som har bidratt til realiseringen av denne flotte utbyggingen. Det er slik vi liker å gjøre det hos oss – å ha kraftverkene i virkeligheten, ikke i et Excelark eller Powerpoint.

Gjennom egenutviklet teknisk design benyttes minstevannføringen til fisketrapp og åleleder, mens den finmaskede coandaristen sørger for at ingen fisk eller yngel kommer inn i rørgaten på sin vei ned vassdraget.