Veiski kraftverk

Aktuelt om Veiski kraftverk


Tunneldriving i tøffe forhold

Tunneldriving i tøffe forhold

Denne vinteren har vært preget at mye snø og dårlig vær i Nord-Norge. På tross av dette har vi i samarbeid med tunnelentreprenør (Bleikvassli Gruber) og skredeksperter (Skred AS) klart å opprettholde driften på Veiski kraftverk på en sikker måte. Alt av materiell og personell til anlegget må fraktes inn med helikopter. Enkelte uker i vinter har det kun vært korte vinduer med vær som det har vært mulig å fly. Dette har komplisert drivingen av tunnelen, men med god planlegging og fleksibilitet har dette gått bra.

Etter nyttår er det drevet ca 350 m. Tunnelen er drevet med et tverrsnitt på 20 m3 frem til antatt plassering av betongpropp for å gjøre støp av propp og rørlegging enklere. Tunnelen drives gjennom våren og sommeren til utslag på pel 1100.

Resterende arbeid på anlegget som inntaksbygging, rørlegging og ferdigstilling av kraftstasjon starter ikke opp igjen før til sommeren.

Veiski er nå klar for vinteren!

Veiski er nå klar for vinteren!

De siste ukene er yttertaket på kraftstasjonen bygget ferdig. Det betyr at kraftstasjonen er tett og generatoren vil stå sikkert i vinter. I midten av juli i år måtte bunnplata i utløpskanalen graves frem under 4 m snø. På tre måneder er altså kraftstasjonen bygget så og si ferdig med unntak av etterarbeid inne i bygget.

Generator på plass og montering av vegger på Veiski

Generator på plass og montering av vegger på Veiski

De siste par ukene har det skjedd mye på Veiski.

Veien ble utbedret slik at deg var mulig å få inn generatoren til anlegget. Det har hele tiden vært knyttet spenning til transporten av generatoren. Veien til kraftverket er veldig bratt noen partier og har flere hårnålssvinger som måtte forseres. Med en dumper som trakk traileren gikk transporten av generatoren veldig bra og generatoren er nå på plass i kraftstasjonen.

Etter at generatoren ble løftet på plass kunne bygget monteres og er per nå nesten helt ferdig. Da gjennstår det bare taket før bygget er tett. Dermed er nesten hele kraftstasjonen bygget på to måneder.

Veiski bygges i rekordfart!

Veiski bygges i rekordfart!

De siste ukene har det blitt jobbet iherdig på Veiski. Turbintromma, innløpsrør, hovedventil og sugerør ble alle montert i løpet av en og en halv uke av Spetals Verk! Fjellbygg har nå armert ferdig innløpskloss og generatorfundament som støpes inn i morgen. Det er dermed klart til at generatoren kan fraktes opp til Veiski. Veien opp til Veiski er en vanskelig og utfordrende fjellvei med flere hårnålssvinger som i det siste er blitt utbedret av Brødrene Haddeland AS for å kunne frakte opp generatoren. Samtidig med generatorinnheising skal også veggene til huset monteres ila. neste uke. Veiski prosjektet går en spennende uke i møte!

Veiski kraftverk

Veiski er et kraftverk oppstrøms et magasin til Siso kraftverk i Sørfold kommune. Siso energi AS har stått for prosjektutviklingen.
NGK Utbygging AS arbeider med å realisere prosjektet nå. Les mer på NVEs nettsider.

 

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 120 m
Turbintype: Francis
Effekt: 6,6 MW
(tilsvarer 4900 panelovner)
Årlig produksjon: 22,3 GWh
(tilsvarer 1050 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo