Veiski kraftverk

Aktuelt om Veiski kraftverk


Veiski kraftverk satt i drift!

Veiski kraftverk satt i drift!

I flott vintervær ble Veiski kraftverk i Sørfold kommune satt i drift 17.februar.

Byggingen av kraftverket har bydd på mange utfordringer spesielt med vær og beliggenhet. Det har blant annet vært snøskavler på 14 m og orkan styrke i vindkastene. NGK Utbygging AS er godt fornøyd med at kraftverket nå er satt i drift.  Kraftverket skal produsere 22,3 GWh i årene fremover, tilsvarende forbruket til ca 1100 husstander i året.

Turbin er levert av Spetals Verk, elektroarbeider er levert av Oppland Elektro. Byggarbeider er utført av Fjellbygg AS, anleggsarbeidet er utført av LH anlegg AS og tunnelarbeidene er utført av Bleikvassli Gruber AS.

Bilde tatt av innntaket

Full fart på Veiski

Full fart på Veiski

På Veiski arbeides det nå for full maskin. Det drives tunnel, støpes inntak, ferdigstilles i kraftstasjon, bygges koblingsstasjon og neste uke begynner rørlegging. Med en veldig kort sesong er det mye arbeid som utføres i løpet av en kort tidsperiode.

Det gjenstår nå rundt 200 m med tunnel som drives mot inntaket der entreprenøren er godt i gang med å støpe. Begge langveggene i inntaket er støpt til underkant dekke. Videre skal det støpes inn lukeføringer og støpes et rom for minstevannføring.

Rørene (DN1600) til rørgata er begynt å ankomme anlegget og ca halvparten av rørene er ankommet. Fra kraftstasjonen legges det en nedgravd rørgate på ca 130 m mot tunnelen. Rørene inne i tunnelen legges på prefabrikerte betongfundamenter. Det er tidligere på våren tatt bergspenningsmålinger som gav en propplassering på pel 195 fra påhugg.

Tunneldriving i tøffe forhold

Tunneldriving i tøffe forhold

Denne vinteren har vært preget at mye snø og dårlig vær i Nord-Norge. På tross av dette har vi i samarbeid med tunnelentreprenør (Bleikvassli Gruber) og skredeksperter (Skred AS) klart å opprettholde driften på Veiski kraftverk på en sikker måte. Alt av materiell og personell til anlegget må fraktes inn med helikopter. Enkelte uker i vinter har det kun vært korte vinduer med vær som det har vært mulig å fly. Dette har komplisert drivingen av tunnelen, men med god planlegging og fleksibilitet har dette gått bra.

Etter nyttår er det drevet ca 350 m. Tunnelen er drevet med et tverrsnitt på 20 m3 frem til antatt plassering av betongpropp for å gjøre støp av propp og rørlegging enklere. Tunnelen drives gjennom våren og sommeren til utslag på pel 1100.

Resterende arbeid på anlegget som inntaksbygging, rørlegging og ferdigstilling av kraftstasjon starter ikke opp igjen før til sommeren.

Veiski er nå klar for vinteren!

Veiski er nå klar for vinteren!

De siste ukene er yttertaket på kraftstasjonen bygget ferdig. Det betyr at kraftstasjonen er tett og generatoren vil stå sikkert i vinter. I midten av juli i år måtte bunnplata i utløpskanalen graves frem under 4 m snø. På tre måneder er altså kraftstasjonen bygget så og si ferdig med unntak av etterarbeid inne i bygget.

Veiski kraftverk

Veiski er et kraftverk oppstrøms et magasin til Siso kraftverk i Sørfold kommune. Siso energi AS har stått for prosjektutviklingen.
NGK Utbygging AS arbeider med å realisere prosjektet nå. Les mer på NVEs nettsider.

 

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 120 m
Turbintype: Francis
Effekt: 6,6 MW
(tilsvarer 4900 panelovner)
Årlig produksjon: 22,3 GWh
(tilsvarer 1050 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum