Tverråni kraftverk

Aktuelt om Tverråni kraftverk


Åpning av Nybuelvi og Tverråni

Åpning av Nybuelvi og Tverråni

Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, da hun stod for åpningen av anleggene.
Anleggene har gått kontinuerlig siden igangkjøring i mai og frem til åpningen i dag, 30. august.


Helen Bjørnøy og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging AS foretar den offisielle åpningen.

Tverråni kraftverk

Tverråni kraftverk ligger i Todalen, en parallelldal til Hallingdalen. Anlegget ligger ca. 15 min kjøring fra Nesbyen. Tverråni ble bygget ut samtidig med Nybuelvi  som ligger litt lenger sør i Todalen. Begge anleggene har Coandainntak og er forholdsvis like.
Les mer om Tverråni på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Idriftsatt 2016
Fallhøyde: 309 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 3,0 MW
(tilsvarer 3000 panelovner)
Årlig produksjon: 7,9 GWh
(tilsvarer 395 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum