Snøhvit - vår Ø2,8m TBM

Aktuelt om vår TBM


De første delene til Snøhvit har ankommet Salvasskardelva

De første delene til Snøhvit har ankommet Salvasskardelva

14.mai ankom hoveddelene til TBMen vår, Snøhvit, til Salvasskardelva. Toten-Transport AS har stått for transporten helt fra Italia som må sies å ha gått veldig bra. Delene som i går ble losset var kutterhodet, kutterhode støtten og hovedbjelken. Delen som blir losset i bildene er hovedbjelken der også gripperene henger på. Monteringen er nå for fullt i gang og de neste ukene vil det komme flere lastebiler med deler til site.

Montering av startjigg til TBM

Montering av startjigg til TBM

I disse dager monteres startjiggen som TBMen  skal skyve fra for å begynne å bore inn i fjellet. Startjiggen er en stålkonstruksjon i 6 deler som boltes sammen og boltes til betongplaten under. TBMen griper seg fast i en «push frame» og presser seg inn i fjellet. På denne måten kan vi begynne å bore helt uten behov for å sprenge ut en starttunnel.

I neste uke begynner hoveddelene til TBMen å ankomme anlegget!

TBM’en snurrer i fabrikk

TBM’en snurrer i fabrikk

Fabrikktest av vår Ø2,8m TBM «Snøhvit» er nå gjennomført i Narni, Italia. Neste uke starter transportene opp til Norge og Bardu. Sammen med vårt håndplukkede crew med tilsammen nær 200 års TBM-erfaring ansatt hos vår partner Entreprenørservice er vi ivrige på å komme igang med montasje og idriftsettelse av TBMen og en effektiv boring av tunnelen til Salvasskardelva kraftverk.

Testkjøring av kutterhodet til Snøhvit under FAT

I full drift forventer vi at mannskapet vårt med Snøhvits 600 tonn med skyvekraft fordelt på 19 stk 17 toms kuttere klarer inndrifter på mellom 700 og 1000 meter i måneden.

Etter Salvasskardelva i Bardu står Mork i Lærdal for tur, og deretter et par andre prosjekter vi har i egen portefølje. Går alt etter planen vil vi være klare for ytterligere prosjekter i løpet av 2020.

Robbins klassiske gullhjelmer markerer ferdigstillelse av maskinen.
Klargjøring til TBM på Salvasskardelva

Klargjøring til TBM på Salvasskardelva

Etter et vinterstopp er nå arbeidet på Salvasskardelva i gang igjen. Det klargjøres nå til montering av TBM som ankommer i midten av april. Frem til den tid skal det støpes dekke til en verkstedhall og et dekke for å kunne starte TBMen uten bruk av gripperene. Tunnelinnslaget kan ses på venstre side av bildet.

Inngår TBM-avtale med Entreprenørservice

Inngår TBM-avtale med Entreprenørservice

NGK Boring AS, vårt datterselskap som leverer TBM-drevne tunneler, har nylig inngått en rammeavtale med Skanska-eide Entreprenørservice AS om leie av mannskap til TBM’en vår som ankommer om et par måneder.

Partene har samarbeidet tett i utviklingen av forretningscasen rundt TBM over lengre tid, og har i samarbeid funnet fram til konsepter for god, effektiv, lønnsom og trygg tunneldriving. TBMen drives med fire mann på skiftet i tillegg til to produksjonsledere og to på vedlikehold/cutterreparasjon. TBMen er planlagt å gå tilnærmet døgnkontinuerlig basert på en 4-skiftsordning og vil kunne bore 700 – 1000 meter tunnel i måneden.

Vi er også glad for å kunne annonsere at vi nå har lyktes med å få på plass et fantastisk TBM-team med høyt kvalifiserte og motiverte fagfolk der de aller fleste har mange års erfaring med TBM fra før. Teamet blir ansatt i Entreprenørservice og dobler følgelig bemanningen i boreavdelingen til Entreprenørservice, men blir i sin helhet utleid til NGK Boring for å drive vår Ø2,8 m main beam open gripper TBM fra The Robbins Company.

TBMen starter på Salvasskardelva i Bardu i april – et prosjekt som var åpenbart for dyrt med tradisjonell boring og sprenging. Deretter skal TBMen videre til Lærdal og bore tunnelen på Mork kraftverk for Hafslund E-CO til senhøsten.

Om Snøhvit

Snøhvit er tunnelboremaskinen vår som på sikt skal redusere kostnadene ved vannveier i fjell betydelig. Maskinen borer med en diameter på 2,8 m og trenger noe plass ved påhugg, men med tidlig involvering og planlegging er det meste løsbart. Forventet framdrift er mellom 100 og 200 meter i uka med full drift (4 skift). Maskinen yter om lag 600 tonns trykk på fjellet og ved hjelp av 20 stk 17 tommers kuttere splittes fjellet i stykker og massene transporteres ut på et transportbånd. Etter endt boring kan maskinen  rygges tilbake gjennom tunnelen den har laget, og egner seg følgelig for prosjekter uten veiankomst til inntak.

Maskinen er en Main Beam Hard Rock Open Gripper fra The Robbins Company. I samarbeid med Entreprenørservice AS har vi rekruttert TBM-mannskap fra øverste hylle og med en samlet TBM-erfaring på over 200 år.

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum