Snøhvit - vår Ø2,8m TBM

Aktuelt om vår TBM


Klargjøring til TBM på Salvasskardelva

Klargjøring til TBM på Salvasskardelva

Etter et vinterstopp er nå arbeidet på Salvasskardelva i gang igjen. Det klargjøres nå til montering av TBM som ankommer i midten av april. Frem til den tid skal det støpes dekke til en verkstedhall og et dekke for å kunne starte TBMen uten bruk av gripperene. Tunnelinnslaget kan ses på venstre side av bildet.

Inngår TBM-avtale med Entreprenørservice

Inngår TBM-avtale med Entreprenørservice

NGK Boring AS, vårt datterselskap som leverer TBM-drevne tunneler, har nylig inngått en rammeavtale med Skanska-eide Entreprenørservice AS om leie av mannskap til TBM’en vår som ankommer om et par måneder.

Partene har samarbeidet tett i utviklingen av forretningscasen rundt TBM over lengre tid, og har i samarbeid funnet fram til konsepter for god, effektiv, lønnsom og trygg tunneldriving. TBMen drives med fire mann på skiftet i tillegg til to produksjonsledere og to på vedlikehold/cutterreparasjon. TBMen er planlagt å gå tilnærmet døgnkontinuerlig basert på en 4-skiftsordning og vil kunne bore 700 – 1000 meter tunnel i måneden.

Vi er også glad for å kunne annonsere at vi nå har lyktes med å få på plass et fantastisk TBM-team med høyt kvalifiserte og motiverte fagfolk der de aller fleste har mange års erfaring med TBM fra før. Teamet blir ansatt i Entreprenørservice og dobler følgelig bemanningen i boreavdelingen til Entreprenørservice, men blir i sin helhet utleid til NGK Boring for å drive vår Ø2,8 m main beam open gripper TBM fra The Robbins Company.

TBMen starter på Salvasskardelva i Bardu i april – et prosjekt som var åpenbart for dyrt med tradisjonell boring og sprenging. Deretter skal TBMen videre til Lærdal og bore tunnelen på Mork kraftverk for Hafslund E-CO til senhøsten.

Om Snøhvit

Snøhvit er tunnelboremaskinen vår som på sikt skal redusere kostnadene ved vannveier i fjell betydelig. Maskinen borer med en diameter på 2,8 m og trenger noe plass ved påhugg, men med tidlig involvering og planlegging er det meste løsbart. Forventet framdrift er mellom 150 og 300 meter i uka med full drift (4 skift). Maskinen yter om lag 600 tonns trykk på fjellet og ved hjelp av 19 stk 17 tommers kuttere bores fjellet i stykker og massene transporteres ut på et transportbånd. Etter endt boring rygger maskinen tilbake gjennom tunnelen den har laget, og egner seg følgelig for prosjekter uten veiankomst til inntak.

Maskinen er en Main Beam Hard Rock Open Gripper fra The Robbins Company. I samarbeid med Entreprenørservice AS har vi rekruttert TBM-mannskap fra øverste hylle og med en samlet TBM-erfaring på over 200 år.

Se småkraftverk under bygging med TBM


KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo