Salvasskardelva kraftverk

Aktuelt om Salvasskardelva kraftverk


Salvasskardelva kraftverk satt i drift!

Salvasskardelva kraftverk satt i drift!

Etter en lang og tung prosjektgjennomføring med særdeles mange utfordringer underveis ble Salvasskardelva kraftverk i dag satt i drift. Det kreves sterk grad av pågangsmot og gjennomføringsevne å bygge et kraftverk under de rådende forhold, og vi er stolte over at prosjektet nå er idriftsatt.

Kraftverket har en krevende beliggenhet både med tanke på klimatiske forhold og lange avstander uansett hva du skal ha tak i. Kraftverket har en tunnel på 2,8 km som er boret med TBMen vår Snøhvit, og det er faktisk verdens nordligste TBM-drevne tunnel. Forsinkelser fra TBM-leverandør og entreprenør blir spesielt utfordrende med krevende vintre som forrige vinter der vårflommen ikke er over før frosten igjen setter inn.

Vi vil spesielt takke vårt TBM-crew i Entreprenørservice, effektive betongarbeidere i Fjellbygg og ikke minst vår mangeårige trofaste samarbeidspartner Spetals Verk som med fleksibilitet og kompetanse gang på gang idriftsetter kraftverk umiddelbart etter at vannveien lar seg fylle med vann.

Inntaksbygging vinterstid

Gjennomslag med TBM

Gjennomslag med TBM

En utrolig viktig milepæl for oss ble nådd i dag! Med centimeterpresisjon traff TBMen vår Snøhvit det ferdigstøpte inntaket på Salvasskardelva kraftverk i Bardu i dag. Etter et hav av mekaniske utfordringer, ugjestmilde vinterforhold og med et helt nystartet selskap er endelig den 2,8 km lange tunnelen ferdig etter et knapt år med driving. Tunnelen er den nordligste TBM-tunnelen i verden på 68,6 grader nord. Nå skal TBMen trekkes ut og transporteres videre ned til det ventende prosjektet Mork i Lærdal. Etter å ha løst de største mekaniske problemene har vi god tro på en vesentlig kortere gjennomløpstid på det neste prosjektet på 3 km.

Takk til alle som har bidratt med kløkt, tæl, styrke og vilje for å nå denne milepælen!

 

TBMen passerer 2000 m i Troms

TBMen passerer 2000 m i Troms

I NGK er vi opptatt av å holde hjulene mest mulig i gang i disse korona-tider. På Salvasskardelva har vi foreløpig unngått for store konsekvenser av lokale karantenebestemmelser ved at anleggsområdet defineres som karantenested – og at man følgelig kan jobbe i karantenetiden. Dette er fornuftig all den tid det er ingen eller svært liten kontakt med andre folk uansett på dette anleggsstedet. Smittevernstiltak i ulike land er svært viktige, men det er også helt avgjørende at fornuftige smittefrie arbeidsplasser kan holdes i gang så mye som mulig.

Vårt eminente TBM-crew innleid fra Entreprenørservice har jobbet seg gjennom krevende vinterforhold og svært mange og store mekaniske utfordringer de siste månedene. I dag passerte TBMen milepælen 2000 meter og om noen få måneder er vi ferdige med tunnelen på 2800 m. Prosjektet er på mange måter banebrytende og sannsynligvis er det den nordligste TBM-tunnelen som er borret. I verden.

 

Inntaksbygging og tunnelboring går fremover

Inntaksbygging og tunnelboring går fremover

Inntaksbyggingen på Salvasskardelva er nå godt i gang. Langveggene er støpt opp 3,5 m opp fra bunnplata. I løpet av de neste ukene støpes innerveggene og luka inn.

Snøhvit har nå gjort unna det meste av innkjøringsperioden. Maskinen har bevist at den virkelig kan bore da det forrige uke ble boret 34 m på et 12- timers skift! Vi gleder oss til fortsettelsen!

Salvasskardelva kraftverk

Prosjektet ligger i Bardu kommune, Troms fylke. Kraftstasjon blir liggende med utløp i Altevatnet som er reguleringsmagasin for flere kraftverk. Les mer om prosjektet på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 142 m
Turbintype: Francis
Effekt: 8,9 MW
(tilsvarer 8900 panelovner)
Årlig produksjon: 22,3 GWh
(tilsvarer 1115 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum