Salvasskardelva kraftverk

Aktuelt om Salvasskardelva kraftverk


Gjennomslag med TBM

Gjennomslag med TBM

En utrolig viktig milepæl for oss ble nådd i dag! Med centimeterpresisjon traff TBMen vår Snøhvit det ferdigstøpte inntaket på Salvasskardelva kraftverk i Bardu i dag. Etter et hav av mekaniske utfordringer, ugjestmilde vinterforhold og med et helt nystartet selskap er endelig den 2,8 km lange tunnelen ferdig etter et knapt år med driving. Tunnelen er den nordligste TBM-tunnelen i verden på 68,6 grader nord. Nå skal TBMen trekkes ut og transporteres videre ned til det ventende prosjektet Mork i Lærdal. Etter å ha løst de største mekaniske problemene har vi god tro på en vesentlig kortere gjennomløpstid på det neste prosjektet på 3 km.

Takk til alle som har bidratt med kløkt, tæl, styrke og vilje for å nå denne milepælen!

 

TBMen passerer 2000 m i Troms

TBMen passerer 2000 m i Troms

I NGK er vi opptatt av å holde hjulene mest mulig i gang i disse korona-tider. På Salvasskardelva har vi foreløpig unngått for store konsekvenser av lokale karantenebestemmelser ved at anleggsområdet defineres som karantenested – og at man følgelig kan jobbe i karantenetiden. Dette er fornuftig all den tid det er ingen eller svært liten kontakt med andre folk uansett på dette anleggsstedet. Smittevernstiltak i ulike land er svært viktige, men det er også helt avgjørende at fornuftige smittefrie arbeidsplasser kan holdes i gang så mye som mulig.

Vårt eminente TBM-crew innleid fra Entreprenørservice har jobbet seg gjennom krevende vinterforhold og svært mange og store mekaniske utfordringer de siste månedene. I dag passerte TBMen milepælen 2000 meter og om noen få måneder er vi ferdige med tunnelen på 2800 m. Prosjektet er på mange måter banebrytende og sannsynligvis er det den nordligste TBM-tunnelen som er borret. I verden.

 

Inntaksbygging og tunnelboring går fremover

Inntaksbygging og tunnelboring går fremover

Inntaksbyggingen på Salvasskardelva er nå godt i gang. Langveggene er støpt opp 3,5 m opp fra bunnplata. I løpet av de neste ukene støpes innerveggene og luka inn.

Snøhvit har nå gjort unna det meste av innkjøringsperioden. Maskinen har bevist at den virkelig kan bore da det forrige uke ble boret 34 m på et 12- timers skift! Vi gleder oss til fortsettelsen!

Montert transportbånd og inntaksbygging

Montert transportbånd og inntaksbygging

Gjennom sommeren har Snøhvit boret seg 115 m inn i fjellet slik at transportbåndstrukturen kunne monteres på utsiden av påhugget. Transportbåndet er nå montert og hever seg ca 5 m over bakkenivå. Transportbåndstrukturen har 500 m med transportbånd per kassett. Det betyr at hver 250 m må det trekkes og vulkaniseres nytt bånd. Inne på selve TBMen bygges det på nye ruller for transportbåndet som boltes i tunneltaket.

Etter en lang vinter setter byggentreprenør på mandag i gang med inntaksbyggingen

Salvasskardelva kraftverk

Prosjektet ligger i Bardu kommune, Troms fylke. Kraftstasjon blir liggende med utløp i Altevatnet som er reguleringsmagasin for flere kraftverk. Les mer om prosjektet på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Under bygging
Fallhøyde: 142 m
Turbintype: Francis
Effekt: 8,9 MW
(tilsvarer 8900 panelovner)
Årlig produksjon: 22,3 GWh
(tilsvarer 1115 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo