Røvassåga kraftverk

Aktuelt om Røvassåga kraftverk


Oppstart av utbygging i Røvassåga

Oppstart av utbygging i Røvassåga

Utbyggingen av Røvassåga kraftverk er i gang. I første omgang med forberedende arbeider med kraftstasjonstomt og vei/bru-adkomst til kraftverket.

Normalt bruker vi å ha åpne informasjonsmøter, men dagens Covid-19-situasjon umuliggjør dette nå. Litt informasjon har vi imidlertid samlet.

Røvassåga kraftverk

Røvassåga ligger i Rana kommune, Nordland fylke. Prosjektet består av en lav dam med et standard NGK-inntak, ca 1,3 km rørgate og kraftstasjon i dagen. Utbyggingen startet i mars 2021 og forventes ferdigstilt høsten 2022. Les mer på NVEs nettsider.

 

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 145 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 7,2 MW
(tilsvarer 7200 panelovner)
Årlig produksjon: 20,1 GWh
(tilsvarer 1050 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo