Røvassåga kraftverk

Aktuelt om Røvassåga kraftverk


Oppstart av rørgate på Røvassåga

Oppstart av rørgate på Røvassåga

Siden 3.mai har det vært stor aktivitet på Røvassåga i rørtraseen. Det har blitt hugget skog langs den 1300 m lange rørgata. I disse dager foregår det sprengning av fjellgrøft og bygging av vei til inntaket.

Brua til den permanente tilkomsten er ferdigstilt og byggarbeider i kraftstasjonen har startet i disse dager.

Fremover vil det bli stor aktivitet i Røvassdalen med rørlegging og bygging av kraftstasjon. Arbeidet på inntaket settes først i gang i august.

Brobygging på Røvassåga

Brobygging på Røvassåga

Den siste tiden har det blitt revet en gammel bro over Røvassåga og nye landkar har blitt støpt. Den nye broen bygges med ståldragere som bærende konstruksjon og betongdekke. Ståldragerne er nå montert og i morgen monteres betongdekket.

Kraftstasjonstomta er også ferdig utsprengt og det skal nå bygges vei fra den nye broen og bort til kraftstasjonen.

Videre fremover starter også arbeidet med rørgata opp. Det skal legges ca 1300 m med DN 1600 rør i Røvassdalen.

Oppstart av utbygging i Røvassåga

Oppstart av utbygging i Røvassåga

Utbyggingen av Røvassåga kraftverk er i gang. I første omgang med forberedende arbeider med kraftstasjonstomt og vei/bru-adkomst til kraftverket.

Normalt bruker vi å ha åpne informasjonsmøter, men dagens Covid-19-situasjon umuliggjør dette nå. Litt informasjon har vi imidlertid samlet.

Røvassåga kraftverk

Røvassåga ligger i Rana kommune, Nordland fylke. Prosjektet består av en lav dam med et standard NGK-inntak, ca 1,3 km rørgate og kraftstasjon i dagen. Utbyggingen startet i mars 2021 og forventes ferdigstilt høsten 2022. Les mer på NVEs nettsider.

 

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 145 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 7,2 MW
(tilsvarer 7200 panelovner)
Årlig produksjon: 20,1 GWh
(tilsvarer 1050 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo