Røvassåga kraftverk

Aktuelt om Røvassåga kraftverk


Montasje av ringledning på Røvassåga

Montasje av ringledning på Røvassåga

I løpet av helga har ringledningen på Røvassåga kraftverk blitt heist inn i bygget. Det er bygget en avløftbar takseksjon for å kunne heise inn utstyr i bygget. Ringledningen har en totalvekt på 24 tonn og kommer i to deler for å forenkle transporten. Ringledningen har en diameter på nesten 7 m! Videre gjenstår det finjustering av ringledningen, montasje av demontasjeboks og deretter innstøping av ringledningen. Generatoren er planlagt heis inn i bygget ila starten av april.

Ellers på anlegget foregår det arbeid med innvendig arbeid i kraftstasjonen og rørlegging de siste meterne mot kraftstasjonen.

God fremdrift på Røvassåga!

God fremdrift på Røvassåga!

Det har den siste tiden blitt lagt godt med rør, totalt er det nå lagt 624 m med rør. Det tilsvarer nesten halvparten av rørgata!

Byggarbeidet på inntaket går i gang inneværende uke. Det er per nå flotte forhold for bygging av inntak og dam med veldig lite vann i elven. Dammen blir en enkel platedam på 18 m med maks høyde på ca 3,5 m.

På kraftstasjonen støpes det nå dekke som ringledning skal monteres på. Selve ringledningen kommer først i januar/februar.

NVE har også vært med på befaring/ tilsyn og var godt fornøyd med arbeidet som var gjort hittil.

Rørlegging i Røvassdalen

Rørlegging i Røvassdalen

Det pågår for tiden stor aktivitet i Røvassdalen. Det er frem til nå blitt bygget ny bru over Røvassåga med ny vei mot kraftstasjonen. Fra 1mai begynte arbeidet med rørtraseen og det har blitt avdekt fjell, sprengt grøft og blitt bygget anleggsvei langs med rørtraseen. Grøfta består av ca 1100 m med fjellgrøft og ca 284 m med grøft i løsmasser. Grøfta er per nå nesten sprengt helt opp til inntaket.  For et par uker siden begynte også rørleggingen i den 1284 m lange traseen. Det er til nå blitt lagt 96 m DN1600 rør. Hele traseen legges med DN1600 rør. Rørgata skal være ferdigstilt innen utgangen av dette året, det blir dermed stor aktivitet utover høsten.

I tillegg til rørleggingen støpes det også i kraftstasjonen. Veggene i utløpskanalen er nå støpt opp slik at tilfylling rundt denne kan begynne. Det skal videre støpes ventilgrop gulv, dekke til montasje av ringledning og ringmur.

Byggearbeidet på inntaket har planlagt oppstart i august. Oppstart av anleggsarbeidet på inntaket starter før sommeren.

Magne Opland er i gang med rølegging

Kraftstasjonen bygges med tårnkran

Utløpskanal i kraftstasjon

Utplassering av inntakskonstruksjon

Avdekt fjellgrøft

Mye håndtering av vann i deler av traseen

Oppstart av rørgate på Røvassåga

Oppstart av rørgate på Røvassåga

Siden 3.mai har det vært stor aktivitet på Røvassåga i rørtraseen. Det har blitt hugget skog langs den 1300 m lange rørgata. I disse dager foregår det sprengning av fjellgrøft og bygging av vei til inntaket.

Brua til den permanente tilkomsten er ferdigstilt og byggarbeider i kraftstasjonen har startet i disse dager.

Fremover vil det bli stor aktivitet i Røvassdalen med rørlegging og bygging av kraftstasjon. Arbeidet på inntaket settes først i gang i august.

Røvassåga kraftverk

Røvassåga ligger i Rana kommune, Nordland fylke. Prosjektet består av en lav dam med et standard NGK-inntak, ca 1,3 km rørgate og kraftstasjon i dagen. Utbyggingen startet i mars 2021 og forventes ferdigstilt høsten 2022. Les mer på NVEs nettsider.

 

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 145 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 7,2 MW
(tilsvarer 7200 panelovner)
Årlig produksjon: 20,1 GWh
(tilsvarer 1050 husstander)
Kontaktperson: Rune Skjevdal

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Besøks- og postadresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo