Røfsdalselva kraftverk

Aktuelt om Røfsdalselva kraftverk


Bare rør i Syvde

Bare rør i Syvde

18 trailerlass med godt teleskoperte rør er losset i Syvde for Helgåa og Røfsdalselva. Det er anslagsvis 40 mindre enn hvis de ikke hadde vært teleskopert. Slikt sparer både miljøet og kostnader.

Samtidig er traséen opp Helgålia klar til innhogg av gravemaskiner og rørlegging.

Røfsdalselva – nytt kraftverk i Vanylven

Røfsdalselva – nytt kraftverk i Vanylven

Rett før jul valgte grunneierne i Myklebust Sameige i Syvde i Vanylven å inngå utbyggingsavtale med oss for prosjektene Røfsdalselva og Helgåa. På under et halvt år prosjekterer vi anleggene, kjører de nødvendige innkjøpsprosesser, finansierer og investeringsbeslutter anlegget. Nå er vi sånn smått i gang med selve utbyggingen som skal være ferdig om et drøyt år.

På Røfsdalselva er det krevende konsesjonsbetingelser med tanke på fiskeinteressene i vassdraget og det er derfor stilt krav om coanda-lignende inntak, fisketrapp, åleleder og relativt høy minstevannsføring. Heldigvis har vi bygget fem coanda-inntak før og drar med oss en del erfaring i designet videre her. Vanylvingen og prosjekteringslederen vår, Endre, har utviklet et godt design som er verifisert av landets fremste eksperter, samt Fylkesmannen – uten kommentarer. Det ligger derfor an til en god sameksistens mellom fisk, ål og kraft i Røfsdalen.

Nye kontrakter i Vanylven

Nye kontrakter i Vanylven

Grunneierne på Røfdalselva og Helgåa i Vanylven kommune har valgt å inngå utbyggingsavtale med oss. Begge prosjektene har alt konsesjon. Vi går omgående inn for å gjøre de nødvendige forberedelsene med detaljer, priser og tillatelser for å få til en snarest mulig oppstart.

Røfsdalselva kraftverk

Ligger ved Syvde i Vanylven kommune, Møre og Romsdal. Prosjektet har konsesjon og bygging er tenkt påstartet sommeren 2018. Det planlegges bygd samtidig med Helgåa kraftverk, som ligger rett ved. Les mer om Røfsdalselva på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Fått konsesjon
Brutto fallhøyde: 200
Turbin: Pelton
Effekt: 3,8 MW
Årlig produksjon: 15 GWh

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo