Nybuelvi kraftverk

Aktuelt om Nybuelvi kraftverk


Vår kraftutbygging medfører mulighet for strøm til over 130 hytter

Vår kraftutbygging medfører mulighet for strøm til over 130 hytter

Fv. Per Turhus (entreprenør), Asle Olav Garnås (prosj.leder) og Kjell Gullingsrud (grunneigar og pådrivar)
Foto: Hallingdal kraftnett AS

– Det er moro å se vannet renne forbi hytta her og ned i røra til kraftverket og så kommer det opp igjen i det andre røret med strøm til hytta, sier Kjell Gullingsrud, initiativtaker til strøm i Liemarka på Nes i Hallingdalen. Hallingdal kraftnett skriver dette på sin blogg. 

Liemarka er et stort hytteområde innenfor Nybu, på østsiden av dalen ved Liodden i Hallingdalen. Her har det vært ønske om strøm lenge, men kostnaden med å føre strøm fra linja ved Liodden og opp til Nybu har vært for stor til at det har vært aktuelt tidligere da det er svært bratt og ulendt terreng i 3 km.
Da NGK Utbygging bygde Nybuelve kraftverk for et par år siden var vi i dialog med Hallingdal kraftnett og de ønsket å legge ned et ekstra trekkerør parallelt med vår rørgate opp til inntaket. Hytteområdet starter ved inntaket til Nybuelve kraftverk og strekker seg innover Liemarka.

Hytteeierne og Hallingdal kraftnett ble så enige om å legge strøm innover i Liemarka, og når trekkerøret allerede var klart så var det en liten kostnad å føre strøm opp til Liemarka.

Nybuelve kraftverk leverer kraft inn på den samme linja ved kraftstasjonen, så utsagnet til Kjell Gullingsrud er korrekt, selv om det er vanskelig å spore elektronenes vei. Vannet renner forbi hytta, inn i rørgata til kraftverket, og kommer tilbake i retur som strøm opp til inntaket og til hyttene i Liemarka.

Dette er et eksempel på at kraftutbygging medfører ringvirkninger som er positive for samfunnsutviklingen. I denne saken hadde det neppe blitt strøm i Liemarka uten at vi hadde bygget kraftverket. NGK Utbygging vil også rose Hallingdal kraftnett for god og konstruktiv dialog rundt nettilknytningen av kraftverkene og å være på ballen i forhold til framtidige forbruksbehov i området.

Les mer om Nybuelve kraftverk. 

Åpning av Nybuelvi og Tverråni

Åpning av Nybuelvi og Tverråni

Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, da hun stod for åpningen av anleggene.
Anleggene har gått kontinuerlig siden igangkjøring i mai og frem til åpningen i dag, 30. august.


Helen Bjørnøy og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging AS foretar den offisielle åpningen.

Nybuelvi kraftverk

Nybuelvi kraftverk ligger i Todalen, en paralelldal til Hallingdalen. Anlegget ligger ca. 10 min kjøring fra Nesbyen. Nybuelvi ble bygget ut samtidig med Tverråne som ligger litt lenger inn i Todalen. Begge anleggene har Coandainntak og er forholdsvis like.
Les mer om Nybuelvi på NVEs nettsider. 

 

Nøkkeldata

Status: Idriftsatt 2016
Fallhøyde: 540 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 3,6 MW
(tilsvarer 3600 panelovner)
Årlig produksjon: 7,1 GWh
(tilsvarer 355 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum