Mårberget kraftverk

Aktuelt om Mårberget kraftverk


Tillatelse til å bygge Mårberget kraftverk i Beiarn

Tillatelse til å bygge Mårberget kraftverk i Beiarn

NVE ga i dag konsesjon til å bygge Mårberget kraftverk i Beiarn i Nordland.
Kraftverket ligger nesten innerst i Beiardalen og skal produsere 12 GWh, nok til å dekke det årlige forbruket til ca. 600 husstander.
Mårberget utnytter vannet i elva Steinåga, og består av borehull igjennom fjell og nedgravd rørgate til kraftstasjonen.


Steinåga nedstrøms planlagt kraftverk.

NVE-befaring

NVE-befaring

Med helikopter og skiftende vær ble NVE-befaring avholdt. Da er det bare å vente på svar fra NVE sannsynligvis i løpet av vinteren 2017.

Mårberget kraftverk

Ligger i Beiardalen i Beiarn kommune. Anlegget består av inntak i en bratt kløft med borehull og videre nedgravd rørgate til kraftstasjon i dalbunnen. Prosjektet er det med mest fallmeter i NGK Utbyggings portefølge hittil. Les mer på NVEs nettsider. 

 

Nøkkeldata

Status: Mottatt konsesjon sommer 2017 – innsigelse, til behandling hos OED
Fallhøyde:  658 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 4,3 MW
(tilsvarer 4300 panelovner)
Årlig produksjon: 12,1 GWh
(tilsvarer 605 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum