Løkkebø kraftverk

Aktuelt om Løkkebø kraftverk


Løkkebø kraftverk satt i drift, til tross for koronakrisen!

Løkkebø kraftverk satt i drift, til tross for koronakrisen!

3 april 2020 ble Løkkebø kraftverk satt i drift!

Vi er stolte av å ha gjennomført en smertefri utbygging på litt over et år sier prosjektleder Jon Olav Volden, i NGK Utbygging AS.
Her har vi gjennomført et krevende prosjekt uten uhell og skader. Prosjektet kom i drift til planlagt tid og på budsjett. Vi er svært stolt av å ha klart å fått til dette, til tross for den situasjonen vi er med koronakrisen.
Vi i NGK vil samtidig rette en stor takk til entreprenører og leverandører som har bidratt til å realisere dette, ikke minst vil vi takke for den ekstraordinære innsatsen i sluttfasen!
Bildet over viser kakefest i kraftstasjonen umiddelbart etter idriftsettelse.

Løkkebø består av boret sjakt på 310 meter, helforet med stålrør.
Anlegget vil gi strøm til 300 husstander årlig

 

Snart kraftproduksjon på Løkkebø

Snart kraftproduksjon på Løkkebø

I disse koronatider ferdigstiller vi i Norsk Grønnkraft Løkkebø kraftverk i Eikefjord. Dette er noe utfordrende da man skal holde avstand til hverandre, samt ikke være for mange på et sted samtidig.
I forrige uke kom allikevel turbin på plass, og de elektriske arbeidene er nå helt i sluttfasen. Vi satser på en igangkjøring i løpet av kort tid, uttaler Svein Halveg i Norsk Grønnkraft. Følg med!

Pelton turbin på Løkkebø under installasjon

Generator på plass på Løkkebø

Generator på plass på Løkkebø

Denne uka ble generatoren løftet på plass på Løkkebø og nå starter elmek montajsen.
Anlegget setter i drift rundt påsketider.

Løkkebø består av dam/inntak og 300 meter borehull ned til kraftstasjon i dagen.

 

Taktekking og dambygging Løkkebø

Taktekking og dambygging Løkkebø

I disse dager jobber vi med taktekking på kraftstasjonen og dambygging.
Inntaket går vi igang med neste uke, og vi satser på godt vær fremover slikt at alt er ferdig til jul.

Løkkebø kraftverk

Prosjektet utnytter fallet i Lykkjebøelva. Her blir det borehull igjennom fjellet fra inntak og ned til kraftstasjon i dagen.
Les mer på NVEs nettsider. 

 

Nøkkeldata

Status: Under bygging. 
Fallhøyde: 152 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,1 MW
(tilsvarer 2100 panelovner)
Årlig produksjon:  6,0 GWh
(tilsvarer 300 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo