Løkkebø kraftverk

Aktuelt om Løkkebø kraftverk


Løkkebø kraftverk offisielt åpnet!

Løkkebø kraftverk offisielt åpnet!

I strålende solskinn ble Løkkebø kraftverk i Eikefjord offisielt åpnet av varaordfører Sidsel Kongsvik i Kinn kommune torsdag 20. august:

– Kinn kommune er veldig positive til vannkraft og har vært positive til dette prosjektet hele veien. Vi er ekstra glade for at Norsk Grønnkraft har valgt å bruke lokale entreprenører og leverandører der det har vært mulig. I tillegg gir Løkkebø kraftverk økt eiendomsskatteinngang, noe som er viktig for kommunen, sa hun i sin åpningstale.

Løkkebø har blitt et praktanlegg som viser hvor skånsom en småkraftutbygging kan være. Når det er lite vann i fossen slik som under åpningen, går alt vannet i fossen. Når det er mye vann i fossen er den like imponerende som før, da kraftverket bare benytter en liten del av vannførøringen. Vannet fra inntaket går igjennom en stålforet sjakt i fjellet og inngrepet er derfor nesten ikke synlig. Her har i tillegg anleggsentreprenøren H. Kvame gjort en flott jobb med finishen rundt dam/inntak og kraftstasjon.

I sommer overdro Norsk Grønnkraft aksjene i Løkkebø kraftverk til sin mangeårige samarbeidspartner Småkraft AS i Bergen. Administrerende direktør Terje Vedeler var til stede under åpningen: – Vi har nå rundt 120 vannkraftverk og 700 grunneiere vi samarbeider med rundt omkring i landet. Til sammen gir dette et godt bidrag til ny fornybar energi og lokal verdiskaping.

I tillegg til anleggsentreprenør H. Kvame har Allbygg i Florø vært engasjert på den bygningsmessige delen av prosjektet. Spetals Verk AS fra Kongsvinger har levert elektromekanisk utstyr og Oppland Elektro har stått for elektrisk installasjon. Entreprenørservice har gjennomført boring og foring av en 300 meter lang sjakt rett fra inntaket og til kraftstasjonen.

Grunneierne Svein Book og Ellrun Aarseth er godt fornøyd med utbyggingen og hvor fint alt ble til slutt.


Fornøyde og stolte grunneiere


Omvisning på dam og inntak


Ingenting å si på utsikten fra inntaket

 

Løkkebø kraftverk satt i drift, til tross for koronakrisen!

Løkkebø kraftverk satt i drift, til tross for koronakrisen!

3 april 2020 ble Løkkebø kraftverk satt i drift!

Vi er stolte av å ha gjennomført en smertefri utbygging på litt over et år sier prosjektleder Jon Olav Volden, i NGK Utbygging AS.
Her har vi gjennomført et krevende prosjekt uten uhell og skader. Prosjektet kom i drift til planlagt tid og på budsjett. Vi er svært stolt av å ha klart å fått til dette, til tross for den situasjonen vi er med koronakrisen.
Vi i NGK vil samtidig rette en stor takk til entreprenører og leverandører som har bidratt til å realisere dette, ikke minst vil vi takke for den ekstraordinære innsatsen i sluttfasen!
Bildet over viser kakefest i kraftstasjonen umiddelbart etter idriftsettelse.

Løkkebø består av boret sjakt på 310 meter, helforet med stålrør.
Anlegget vil gi strøm til 300 husstander årlig

 

Snart kraftproduksjon på Løkkebø

Snart kraftproduksjon på Løkkebø

I disse koronatider ferdigstiller vi i Norsk Grønnkraft Løkkebø kraftverk i Eikefjord. Dette er noe utfordrende da man skal holde avstand til hverandre, samt ikke være for mange på et sted samtidig.
I forrige uke kom allikevel turbin på plass, og de elektriske arbeidene er nå helt i sluttfasen. Vi satser på en igangkjøring i løpet av kort tid, uttaler Svein Halveg i Norsk Grønnkraft. Følg med!

Pelton turbin på Løkkebø under installasjon

Generator på plass på Løkkebø

Generator på plass på Løkkebø

Denne uka ble generatoren løftet på plass på Løkkebø og nå starter elmek montajsen.
Anlegget setter i drift rundt påsketider.

Løkkebø består av dam/inntak og 300 meter borehull ned til kraftstasjon i dagen.

 

Løkkebø kraftverk

Prosjektet utnytter fallet i Lykkjebøelva. Her blir det borehull igjennom fjellet fra inntak og ned til kraftstasjon i dagen.
Les mer på NVEs nettsider. 

 

Nøkkeldata

Status: Under bygging. 
Fallhøyde: 152 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,1 MW
(tilsvarer 2100 panelovner)
Årlig produksjon:  6,0 GWh
(tilsvarer 300 husstander)
Kontaktperson: Jon Olav Volden

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

Postadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum